Družina 18/19

Zábavné čarodějnické odpoledne 18-19

Poslední dubnový den se nesl v duchu kouzel a zábavy. Prostory školy se tak naplnily malými čarodějnicemi, ale i těmi dospělými, které odpolednem provázely. Soutěžilo se v netradičních disciplínách: hod pavoukem na cíl, překážkový běh na koštěti, tajuplný hlavolam a hledání neznámých předmětů v lektvaru.

 

Odměnou byl pro všechny zúčastněné čarodějnický diplom a sladkost.

FotoZábavné čarodějnické odpoledne 18-19

Velikonoční dílny 18-19

Druhý týden v měsíci dubnu se nesl v duchu jarního a velikonočního tvoření. Děti v dílničkách vyráběly kraslice z hedváb. papíru, zkusily si kresbu vzorem, malbu, vznikly dekorace z přírodního a doplňkového materiálu, zajímavá byla 3D velikonoční přáníčka. Vznikla tak krásná dílka, která vyzdobila nástěnku školní jídelny, prostorové výrobky si vzaly děti domů. Týden byl naplněn kreativitou a veselou atmosférou.Začátkem dubna připravila školní družina výtvarné projektové odpoledne s názvem Kamínkování. Děti barvami malovaly na oblázky broučky, kytky a sluníčka, které ještě nápaditě dozdobily. Vznikla krásná barevná dílka, která jsme společně vystavili v budově školy. Tvoření venku děti velmi bavilo.

FotoVelikonoční dílny 18-19

Kamínkování 18-19

Začátkem dubna připravila školní družina výtvarné projektové odpoledne s názvem Kamínkování. Děti barvami malovaly na oblázky broučky, kytky a sluníčka, které ještě nápaditě dozdobily. Vznikla krásná barevná dílka, která jsme společně vystavili v budově školy. Tvoření venku děti velmi bavilo.

FotoKamínkování 18-19

Filmové představení Bela a Sebastián 18/19

V měsíci listopadu jsme zhlédli filmové představení v kině s názvem Bela a Sebastián. Poutavý příběh nás všechny zaujal. Na cestu nám přálo opět pěkné podzimní počasí.

Tvořivé dílny 18/19

Na podzimní prázdniny jsme pro děti připravili pestrý program.

30.10. - téma: „Drak“  práce s papírem, barvami ( otisky rukou, zdobení)

- omalovánky, soutěživé hry

31.10.  - téma: „Skřítek podzimníček“  práce s přírodním materiálem (kaštany, žaludy, dřevo, mech)

- pracovní listy s podzimní tématikou (hádanky, omalovánky, bludiště, puzzle atd.

Děti odcházely domů spokojené i se zdařilými výrobky.

FotoTvořivé dílny 18/19

Malá čarodějnice - filmové představení 18/19

V měsíci září jsme se zúčastnili filmového představení pro školní družiny v kině Koruna.

Pohádkový příběh Malá čarodějnice se nám líbil. Na cestu nám přálo i krásné slunečné počasí.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského