2021/2022

Projekty financované z ESF 21-22

"Podpora gramotnosti na ZŠ Břeclav, Komenského 2 II", (Šablony II)
reg. č. CZ.02.3.69/0.0/0.0/18_063/0013953

- projekt je realizován od září loňského školního roku a je plánován do konce ledna letošního školního roku. Celková výše dotace projektu je 1 438 069,- Kč.
V rámci projektu využívá škola k podpoře vzdělávání následující šablony, které jsou pro žáky zcela zdarma:
- čtenářský klub pro žáky
- klub zábavné logiky a deskových her
- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
- vzdělávání pedagogických pracovníků
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv
- projektový den ve škole i ve školní družině
Součástí projektu je financování speciálního pedagoga, který ve škole pracuje na 0,5 úvazku a asistent ve školní družině.

 

"Podpora gramotnosti na ZŠ Břeclav, Komenského 2 III", (Šablony III)
reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022595

- projekt je realizován od září letošního školního roku a je plánován do konce příštího školního roku. Celková výše dotace projektu je 745 941,- Kč.
Součástí projektu je financování speciálního pedagoga, který ve škole pracuje na 0,5 úvazku ve školním roce 2021/22.
V rámci projektu využívá škola k podpoře vzdělávání následující šablony, které jsou pro žáky zcela zdarma:
- čtenářský klub pro žáky
- klub zábavné logiky a deskových her
- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
- projektový den ve výuce

 

Ostatní projekty 21-22

Ovoce a mléko do škol – cílem tohoto projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny a vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen pro žáky 1. - 9. tříd.

Přehled plánovyných termínů dodávek: zde

 

Doučování žáků škol

Plakátek zde

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského