2010/2011

Mezinárodní projekt Comenius 2010 - 2012

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Comenius, který se zaměřuje na spolupráci se zahraničními školami a je finančně podporován Národní agenturou pro evropské vzdělávání. Projekt umožňuje prakticky naplňovat cíle základního vzdělání a rozvíjet klíčové kompetence – myšlení v evropských souvislostech, komunikativní kompetence, práce s digitálními technologiemi.

Termín: září 2010 – červen 2012

Naše partnerské školy:

Klosterneuburg (Rakousko)

– nachází se 13 km od Vídně, má 25 000 obyvatel. Dominantou starobylého města je klášter založený v roce 1114. V jeho klenotnici je uložená svatá rakouská koruna z roku 1616. Město je obklopené rozsáhlými vinicemi a je známé výrobou vína.

Naše partnerská škola leží v centru města v historické budově. Navštěvuje ji asi 100 žáků ve věkovém rozmezí 10 – 15 let.

Nová Dedinka (Slovensko)

– obec se nachází asi 15 km od Bratislavy, 9 km od rekreačního centra Senec. V obci se nachází kostelík ze 13. Století, ze stejné doby je první zmínka o N. Dedince.

Naše partnerská škola oslavila v roce 2012 50 let od svého vzniku. Navštěvuje ji asi 100 žáků 1. – 9. třídy

S oběma školami spolupracujeme již šest let.

Comenius - brožura

Foto - Insbruck

Foto - Mariazell

Foto - den rodinných aktivit

Foto - návštěva v Břeclavi

Foto - Nová Dědinka

Foto - Klosteneuburg

Foto - mikulášské sportování

Foto - sportování v Klosteneuburgu

Foto - videokonference

Our town - prezentace žáků

The olympic games - prezentace žáků

 

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského