2012/2013

Sponzoři školního plesu 2013

ELEK – p. Bartoš, Hotel Celnice – p. Nešpor, Město Břeclav, Ing. Baránek, MUDr. Čermáková, DISTR Mikulov, p. Pekajová, žáci 8.A třídy, LAMÉ Břeclav, Autoškola – p. Novotná, ALTISGROUP Břeclav, Gumotex Břeclav, IRMGROUP Břeclav, MUDr. Kašpar, Ing. Vajbar, TEMPOS Břeclav. 

P. Cyprisová, p. Husičková, manželé Nešporovi, p. Charvátová, p. Sedláčková, p. Čapková, manželé Kouřilovi, p. Gajdušek, p. Horník, p. Kuriálová, p. Jankovič, manželé Kubíkovi, p. Omasta, p. Grbavčic, p. Žůrek, fi. VEXPA, p. Ševčíková, Cukrárna DELIKANA, Molitan Břeclav – p. Bator, Teplo Břeclav – p. Nešpor, p. Chlumecká, p. Martinková, p. uklizečky ZŠ Komenského, YARO Uherské Hradiště, p. Salajková, G-Radiant Břeclav, fi. La Food, Gastoalda Nivnice, p. Slavík, p. Chlumecký, fi. Vitalmix – p. Dobeš, p. Hlavatá, manželé Varadínkovi, Impuls móda Poštorná, p. Švéda, lékárna Poliklinika Břeclav, p. Suchomelová, p. Vlašic, Hodinářství – p. Brhel, p. Opavská, Eskomax – p. Koníčková, lékárna Herbana, p. Panáčková, KOVI Břeclav, Potraviny Hraniční Poštorná, Ovoce, zelenina – p. Snopek, p. Kučera, E.ON – p. Klimovič, Květinka – p. Hyclová, p. Kolářová, Relaxační studio Poznání, p. Marková, p. Hradilová, Autodíly – p. Vykoukal, Kosmetický salón Gabriela, p. Kociánová, Restaurace POHODA, p. Andrejková – salón ŠARM, Sport – p. Ručka, p. Čermák, p. Sůkal, fi. INPOST, p. Křenková, p. Horčička, p. Štefka, Květinové studio Kopretina Břeclav.

Děkujeme MUDr. Markovi – Stomatologické centrum Břeclav a MUDr. Zapletalové za poskytnutí vyšší finanční částky a p. Zdenku Pláteníkovi za zajištění a darování vína na všechny stoly.

Dále děkujeme p. Harťanskému za filmové zdokumentování celého večera.

Děkujeme těmto sponzorům, kteří podpořili věcnými a finančními dary náš 6. školní ples.

Číst dál: Sponzoři školního plesu 2013

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského