Akce ve šk. roce 2018/2019

Den Harryho Pottera s dárkem pro dětský domov

Dne 26. 6. se parlament vydal do Mikulova předat peníze, které se vysbíraly na Den Harryho Pottera na jarmarku. Na jarmarku se prodávali výrobky a cukroviny, které donesl parlament. Celkem se vybralo 4111 korun. V Mikulově se peníze předali dětskému domovu na vzdělání a výchovu dětí. Žáci parlamentu si taky mohli prohlédnout prostory budovy. Na konec podepsal pan učitel Jaborník připravenou smlouvu a parlament se společně s panem učitelem vydali zpět do Břeclavi, kde společně v cukrárně ukončili parlament pro tento rok.

Samuel Herza, 8. A

Relaxační zóna 18-19

V rámci projektu pro zvýšení podnikavosti u žáků jsme se na jaře pustili do výroby zahradního nábytku. Projekt nese název KaPoDaV a je garantován školským zařízením environmentální výchovy Lipka za účasti dotovaného program Evropské unie. Projekt vzešel z iniciativy žákovského parlamentu. Na výrobě se podíleli žáci druhého stupně.
Miniprojekt řeší potřebu žáků klidně posedět, promluvit si, odreagovat se a zrelaxovat v parných dnech ve stinných místech na školní zahradě. Jak již bylo zmíněno, nápad iniciovali členové žákovského parlamentu. Zároveň se tato idea zamlouvala i vedení školy a ostatním pracovníkům, takže ohlas byl vcelku pozitivní.
Cílem je vytvořit venkovní odpočinkovou zónu, která by sloužila jak pro žáky, tak i zaměstnance školy. Zóna bude využita nejen při přestávkách, ale i při výuce. Žáci zde budou mít možnost se setkávat, trávit společně volný čas a samotnou výrobou si osvojí další schopnosti a dovednosti související s podnikavostí.
Na výrobu jsme potřebovali dřevěné palety. Ty jsme získali od sponzorů, které jsme oslovili. Dřevěný materiál jsme nařezali, obrousili a spojili vruty do předem určených tvarů. Následovalo lakování. Pro větší pohodlí jsme zakoupili polštářky, „podsedáky“ a jiné textilie.
Během budování odpočinkové zóny byly rozvíjeny jak praktické dovednosti, tak i komunikační. Žáci si dokázali uvědomit své silné stránky a na jejich základech si rozdělili činnosti. Využívali při tom asertivity, dokázali analyticky a kriticky uvažovat, posílili svoji vůli, týmového ducha, trpělivost a zručnost.
Velký dík patří nejen žákům, ale i jejich vyučujícím. Největší dík však zaslouží pan školník, jelikož bez jeho zkušeností, vize, vedení a pomoci bychom jen horko těžko takto efektivně a rychle odpočinkovou zónu zbudovali.

Mgr. Jaborník

Velikonoce 18-19

Ve středu 17.4. se pro žáky druhého stupně uspořádala soutěž ve sbírání vajíček. Žáci soutěžili po třídách o největší počet plastových velikonočních vajíček, které žáci parlamentu různě rozmístili po venkovním areálu školy. Za celou akci byly žákům samozřejmě nabídnuty i pořádně tučné odměny. Nasbírané vejce později parlamenťáci sečetli, vše se zapsalo a zanedlouho se již věděl vítěz - s největším počtem nasbíraných vajíček (86) vyhrála osmá třída. Na druhém místě se s 79 vajíčky umístnila 6.B a na poslední hodnocené příčce skončila 7.A s 75 vajíčky.

Michaela Pindurová, 8.A

Fotosoutěž 18-19

fotosoutez jaro 18 19Od úterý 12. 3. 2019 do 21. 3. 2019 se konala jarní soutěž na téma jaro. Parlament zvolil tohle téma, protože chtěl, aby si soutěžící lámali hlavičky co vyfotit, když je ještě stále zima. Soutěž byla dobrovolná a žáci, kteří se chtěli zúčastnit posílali své fotky na e-mail parlamentu. Každý žák, který se zúčastnil, mohl poslat pouze jednu fotku. Žáci posílali velmi pěkné fotky a dne 21.3., tedy první jarní den, parlament přidal posledních pár fotek na nástěnku, kde se žáci mohli podívat jaké fotky děti nafotily. U fotek nebyli napsána jména, ale pouze čísla, neboť soutěž byla anonymní. Soutěž byla ukončena v první jarní den hlasováním žáků o velké přestávce. Každý žák mohl dát jeden hlas do hlasovací urny a parlament následně body přepočítal a druhý den vyhlásil dva vítěze, kteří od parlamentu dostanou klíčenku, nějakou hru, poukaz na den imunity a možnost předbíhání v jídelně na jeden den. Dále parlament v rozhlase vyhlásil i jména žáků, kteří byli na 3., 4. a 5. místě. Myslím si, že soutěž se parlamentu povedla a hezky zpestřila školní dny.
Jména prvních pěti nejlepších žáků:
1. Tomáš Opavský
2. Nikol Helešicová + Leona Vlachová
3. Maxmilián Michl
4. Natálie Svobodová
5. Albert Karmasýn

Julie Baránková, Vít Kolář

Den barev 18-19

Záměrem akce bylo následující:

1. v úterý 26.2. si všichni žáci oblečou svojí oblíbenou barvu 

2. spočítá se kolik bude jaké barvy 

3. barvu, která bude nejvíce nošena, si všichni obléknou ve středu 27.2.

 Jak to probíhalo

Když jsem šel do školy, byl zrovna den barev. Trochu jsem se bál, že žáci řeknou, že je to hloupost a nezúčastní se, nebo nedojdou v té barvě, která vyhraje. Po příchodu do školy, bylo jasné, že vyhraje černá. I Ve třídě jsem viděl nečekaně černou barvu, ale co mě překvapilo, že někteří žáci mají rádi zelenou barvu… Spočítali jsme jaké barvy bylo nejvíc a potom jsme vyhlásili, že si další den oblečeme každý černou barvu. Další den celá škola došla v černé. Vypadalo to, že je nějaký pohřeb. Jsem rád, jak to dopadlo, protože se zapojila skoro celá škola. Při této akci jsem zjistil, jakou kdo má nejoblíbenější barvu. Podle reakcí a zapojení žáků se akce povedla.

Radim Hladký, 8.A

Mikuláš 18-19

Dne 5. 12. 2018 chodily děti ze školního parlamentu přestrojení za čerty, anděle a samozřejmě za Mikuláše po škole. Navštívily první, tak i druhý stupeň. Parlaměnťáci hodným dětem předávali malou sladkost a to perníček, který sami napekli. Zlobivci na prvním stupni recitovali básničku nebo zpívaly písničku. Díky tomu si odměnu zasloužili také a Mikulášovi dokonce slíbili, že už zlobit nebudou. Žáci z druhého stupně měli Mikuláše trošku jiného, vybraní žáci chodili do sklepa, kde je čekalo menší postrašení, aby pamatovali na dobré chování. Myslím si, že děti si Mikuláše užily. Na prvním stupni byli žáci převlečeni za andílky a čerty, čímž vytvořili správnou mikulášskou atmosféru.

Julie Baránková, 9.A

Parlament - slabikářová slavnost 18-19

Žákovský parlament společně s vyučujícími na prvním stupni připravil pro nové prvňáčky akci nazvanou Slabikářová slavnost. Jak akce probíhala, popsal žák 6. B Tomáš Trávníček: „Prvně jsme došli na chodbu bílé školy, holky donesly foťák a kameru a paní učitelka Vražinová nás pustila do místnosti, kde bývá družina, abychom se převlékli do kostýmů. Počkali jsme, až zazvoní a vešli do třídy, kde jsme vybrali prvňáčka. S ním jsme šli po schodech cestou na půdu. Po cestě nám žáci četli slabiky. Na půdě Olga s Lukášem slavnostně předali dítěti Slabikář. Následoval doprovod zpět do třídy a tak se to celé opakovalo.“

Paramenťáci byli převlečeni za pohádkové bytosti a podle reakcí všech zúčastněných se akce jako každý rok povedla. Spokojení byli jak prvňáčci, tak i členové parlamentu, kterým děkuji za spolupráci a zpestření výuky.

Mgr. Jaborník a Tomáš Trávníček

FotoParlament - slabikářová slavnost 18-19

Den válečných veteránů 18-19

K uctění památky válečných veteránů uspořádal žákovský parlament dobročinnou sbírku. Parlament se snažil připomenout Den válečný veteránů, který případá vždy na 11. listopad. Válečných veteránů je třeba si vžit proto, že za nás bojovali. Někteří vojáci se domů vrátili s trvalými následky a někteří se nevrátili vůbec. Aby si ostatní žáci udělali obrázek o tom, jakými osudy si museli vojáci projít, rozhodli se parlameťáci zahrát krátké představení. Nejprve si rozdělili role, pak se dali do nacvičování. I přes to, že na přípravu měli necelý týden, se představení povedlo. Výsledkem bylo vybraných 6 660 kč, což vydalo na 222 vlčích máků. Vlčí mák je symbolem válečných veteránů, jelikož to byla jedna z mála rostlin, která rostla na bitevních polích.

Část z vybrané sumy putovala i na rekonvalescenci Ladislavy Hodonské, které všichni přejeme úspěšnou léčbu.

Bára Martinková

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského