2011/2012

Projekt "EU peníze školám"

Projekt - "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt OP VK 1.4.

Název projektu – Moderní škola

Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4.00/21.2115

Grantové schéma – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Celkové náklady projektu – 1 399 776,- Kč

Doba realizace – 1. 6. 2011 - 30. 11. 2013

Stručný obsah projektu – Projekt usiluje o zlepšení celkové úrovně vzdělávání a výuky u žáků a

učitelů. V projektu řešíme aktuální potřeby školy.

Číst dále

Pokračování projektu Comenius 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 poračoval na naší škole mezinárodní projekt Comenius.

Téma: The Olympic spirit – a tale of trial, triumph and life style

            Olympijský duch – příběh o snaze, vítězství a životním stylu

           Setkání na Slovensku           Foto

           1. setkání se uskutečnilo 14. a 15. října 2010 na Slovensku v N. Dědince a v Senci. Návštěvě předcházela důkladná příprava – zpracovali jsme prezentaci v powerpointu, která ostatním přiblížila naši školu a město Břeclav z hlediska sportovního vyžití. Odehráli jsme turnaj ve florbalu a badmintonu, zrekreovali se v aquaparku v Senci, navázali nová přátelství, vyzkoušeli jazykové dovednosti.

          Anketa "Můj vztah ke sportu"   

           V rámci projektu Comenius jsme vyplnili anketu „Můj vztah ke sportu“.

Zapojilo se 100 žáků z červené školy. Z výsledků vyplynulo, že 93% našich žáků má rádo sport, ale jen 46% je činných v nějakém sportovním klubu. Motto olympijských her zná jen 16% respondentů. Sportovce ze států našich partnerských škol, tj. Rakouska a Slovenska, neznal téměř nikdo, olympijské vítěze těchto zemí neznal vůbec nikdo. Lepší to bylo s českými sportovci. 67% žáků vyjmenovalo naše olympijské vítěze – nejčastěji se objevila jména Šebrle, Sáblíková, Špotáková a hokejový team, v jednom případě se dokonce objevila jména našich bývalých olympioniků: E. Zátopka a V. Čáslavské. Nejoblíbenějšími sportovci a vzory pro mládež se stali Špotáková, Sáblíková, Šebrle, Synek, Bolt a Jágr.

Z celkového počtu účastníků ankety se 40% z nich věnuje sportu dvakrát za týden (v TV), 60% sportuje častěji.

             Setkání v Břeclavi        Foto      Prezentace - historie OH

        V dubnu 2011 se uskutečnilo setkání v Břeclavi. Školy představily ve svých prezentacích národní olympijské vítěze. Žáci naší školy zapátrali v historii a zaměřili se na významné osobnosti a mnohonásobné olympijské vítěze V. Čáslavskou, E. Zátopka a J. Železného. Všechny přítomné zaujala videoukázka z OH v Tokiu v r. 1964, na níž cvičí V. Čáslavská sestavy v prostných, na bradlech a na kladině, za než získala zlaté medaile. Stejný ohlas u posluchačů mělo vítězství E. Zátopka z r. 1952, když vyhrál před zaplněným skandujícím stadionem v Helsinkách běh na 5000 a 10 000 metrů a maraton. Připomněli jsme i současné olympioniky R. Šebrleho, B. Špotákovou a M. Sáblíkovou, s nimiž se mnozí osobně setkali v Břeclavi.

             Poté následovaly sportovní aktivity. Chlapci a děvčata si vyzkoušeli spinning a lekci na lezecké stěně, sehráli turnaj v kuželkách a v přehazované. Na společném obědě jsme akci zhodnotili, vyhlásili vítěze a připravili další akci v Innsbrucku.

           Historie OH         Foto

           V mediální výchově zpracovali žáci 8. ročníku téma „Historie OH“. Po krátké úvodní besedě o našich olympionicích a různých zajímavostech z olympijského hnutí  vytvořili chlapci a děvčata menší skupiny a  rozdělili si obsáhlé téma do několika okruhů. S pomocí PC vyhledávali informace, které zpracovali, vytřídili  a nalepili na samostatné archy. Úkolem každé skupiny bylo připravit prezentace a seznámit ostatní s výsledky svého bádání. Na společném setkání žáků 8. a 9. tříd pak museli výsledky své práce představit. Na chodbě školy jsme umístili panel, kam se hotové prezentace nainstalovaly a kde se s nimi mohou seznámit i ostatní žáci a návštěvníci školy.

             Den rodinných aktivit        Foto

             V červnu 2011 jsme uspořádali Den rodinných aktivit spojený s jarmarkem. Rodiče s dětmi měli možnost shlédnout taneční a sportovní vystoupení žáků naší školy, zapojit se do drobných sportovních soutěží a získat sladkou odměnu, zakoupit si výrobky svých dětí. Fotografie a video, které jsme na akci pořídili , jsme zpracovali a vytvořili prezentaci v powerpointu.

            Setkání v Insbrucku        Foto

             Ve dnech 15. - 17. 6. 2011 se uskutečnilo setkání partnerských škol v olympijském městě Innsbrucku. Přednáška o přípravách na olympiádu mládeže v roce 2012 navodila správnou atmosféru pro náš projekt. Zástupci škol představili své prezentace na téma „Den rodinných aktivit“  a vyměnili si zkušenosti. Prohlédli jsme si Innsbruck, navštívili Hofburg, prošli se zahradami zámku Amfras a zbyl i čas na zmrzlinu. V olympijském centru jsme navštívili sportoviště, vyzkoušeli si práci komentátorů, dověděli se mnoho zajímavostí ze zákulisí organizace sportovních soutěží. V horském středisku Igls jsme si prohlédli bobovou a sáňkařskou dráhu. Závěrečný den jsme věnovali skokanskému můstku nad Innsbruckem. Na cestě domů jsme se zastavili u jezera Chimsee.

              Běh  pro zdraví        Foto

             V září 2011 jsme uspořádali v přírodním prostředí řeky Dyje „Běh pro zdraví.“ Závodu se zúčastnili žáci 1. i 2. Stupně Jeho cílem byl rozvoj tělesné zdatnosti, zlepšení fyzické kondice dětí, snaha překonat sami sebe. Vždyť běh je přirozený pohyb, který je jednou z nejprospěšnějších disciplín pro zdraví  člověka. Krásné počasí napomohlo k hezkým výkonům. Zvítězili všichni, kteří přišli na start.

             Beseda s významným sportovcem       Foto

             V říjnu 2011 naši školu navštívil dlouholetý český reprezentant v kopané Vladimír Šmicer. Se žáky besedoval o reprezentačních startech, o svém několikaletém pobytu v Anglii, kde získal s družstvem Liverpoolu jako jediný český fotbalista Pohár mistrů evropských zemí. Všichni se zajímali o jeho sportovní začátky, chtěli znát recept na úspěšnou sportovní kariéru.

             Setkání v Klosterneuburgu        Foto 

V listopadu 2011 jsme zavítali do města našeho rakouského partnera -Klosterneuburgu.  Zástupci škol se sešli na poradě, aby připravili program na zbývající část projektu. Chlapci a děvčata v doprovodu pana Winklera absolvovali prohlídku historického jádra města, navštívili radnici, muzeum a klášter z roku 1114 a dověděli se mnoho zajímavostí. Procházku městem  ukončili  dováděním na skluzavce obřího sudu, který je otevřen pouze jednou v roce, v době městského svátku.

A pak už zbyl čas jen na občerstvení, hodnocení zážitků a na návrat domů 

  Mikulášské sportování         Foto

              V prosinci jsme v tělocvičně školy uskutečnily sportovní mikulášské aktivity. Mladší děti se zapojily do závodivých her. Všichni účastníci se rozdělili do skupin, ve kterých byli stejnoměrně zastoupeni malí i velcí závodníci. Soutěžilo se v různých hrách bez míče i s míčem, se švihadly, lavičkami a žíněnkami. Starší chlapci se utkali v sedacím fotbalu, dívky si zahrály turnaj ve volejbalu. Na všechny pak čekala mikulášská nadílka.       

               Videokonference         Foto

              V pondělí 23. ledna 2012 se uskutečnila plánovaná videokonference mezi našimi žáky a jejich vrstevníky ze slovenské ZŠ Nová Dedinka a Klosterneuburgu. Jejich úkolem bylo nejen pozdravení a přání do nového roku, ale ohlédnutí za sportovními aktivitami, které se uskutečnili na školách v předvánočním čase. Po nepříliš zdařilém začátku, kdy se přerušovalo spojení se nakonec vše zdařilo a všichni byli nadšení, že po čase zase viděli své kamarády a mohli se podělit o získané zážitky. Již nyní se těší na další společnou práci a zážitky při zimních sportech, plánovaných v únoru v rakouských horách.

              Lyžování v Mariazell            Foto

              Ve dnech 26. 2. – 29. 2. 2012 pokračoval mezinárodní projekt Comenius v rakouském Mariazell. Tentokrát bylo cílem prověření dovedností žáků v jedné z olympijských disciplín – sjezdovém lyžování.

Z každé zúčastněných škol bylo vybráno 10 až 15 žáků, kteří předvedli své lyžařské schopnosti v lyžařském středisku v Mariazell. Kromě lyžování měli žáci možnost využít i místní sportovní haly a ve volném čase si se slovenskými a rakouskými kamarády zahrát kopanou. Cílem byly nejen sportovní aktivity, ale i zdokonalování v cizojazyčné komunikaci. Žáci si přivezli spoustu zážitků a již se začínají připravovat na další práci na projektu, která proběhne v dubnu v rakouském Klosterneuburgu.

          Výtvarná soutěž "OH očima dětí"            Foto

              Do výtvarné soutěže „OH očima dětí“ se zapojili chlapci a děvčata z celé školy. Pracovali s velkým zaujetím. Bylo vidět, že sportovní téma je jim blízké a výsledné práce se jim opravdu povedly. Vyhodnocení nebylo pro porotu vůbec jednoduché. Nejlepší práce byly oceněny hodnotnými cenami.

          Sportovní den         Foto

              Projekt  „Comenius“  pokračoval  18. 4. 2012 v rakouském  Klosterneuburgu sportovním dnem a vystoupením  skupin žáků, kteří prezentovali své olympioniky. Každá skupina prezentaci pojala po svém.  Rakouští kamarádi představili svou  nejlepší plavkyni  Mirnu  Jukicovou a naši žáci téměř všechny naše současné olympioniky. Společné setkání pokračovalo sportovním dnem.

              Žáci se rozdělili do skupin a každá skupinka si zvolila z nabízených sportů – plavání, bowling a lezecká stěna. Po zbytek dne si zkoušeli vybraný sport, zdokonalovali se nejen v něm, ale především v komunikaci v němčině a angličtině. Byla navázána nová přátelství a opět přišlo i na výměnu adres a telefonních kontaktů. Všichni se již nyní těší na další setkání, které proběhne v červnu na Slovensku.

           Sportovní Den dětí        Foto

              V červnu jsme oslavili Den dětí sportováním na školním hřišti. Chlapci a děvčata ve třídách nejdříve vytvořili smíšená družstva a poté se utkali v netradičních a zábavných  sportovních   disciplínách. Všichni chtěli vyhrát a bojovali ze všech sil, vzájemně se povzbuzovali a pomáhali si. Na závěr si chlapci ještě zahráli  kopanou a děvčata přehazovanou. Vítězové byli odměněni diplomy a sladkostmi. Hezká sportovní atmosféra  svědčila o spokojenosti soutěžících i diváků a o příjemně stráveném dopoledni.

           Závěr projektu Comenius    Foto

             Poslední setkání účastníků projektu Comenius  se uskutečnilo na začátku června v Nové Dědince na Slovensku. Na programu prvního dne byly atletické soutěže a sportovní hry. Mezinárodní družstva bojovala o medaile v atletickém trojboji, poté odehrála školní družstva  turnaj v míčových hrách. Dívky porazily všechny své soupeře v přehazované a zaslouženě zvítězily, chlapci se utkali v kopané a obsadili 2. místo.                                                           

Druhý den jsme si vyzkoušeli Nordic Walking na turistické vycházce v Malých Karpatech.  Odpoledne zbyl ještě čas na tenis, stolní tenis či bowling a večer se všichni rozloučili na diskotéce.  Ráno jsme  vyrazili  na nedalekou tygří farmu. Tygry a lvy jsme pozorovali z bezprostřední blízkosti a dověděli jsme se hodně o chovu těchto nádherných zvířat. Na společném obědě jsme prodebatovali naše dvouleté zkušenosti s projektem a připravili brožuru, která zachycuje nejdůležitější okamžiky naší spolupráce.                                                                                                                               

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského