• zspostorna.cz

Preventivní program 9. tř. 17-18

Agentura JL v Břeclavi nás oslovila s nabídkou programu Josefa Klímy – „Zločin kolem nás“.

Známý novinář, spisovatel a reportér zavítal 12. 3. 2018 do kina Koruna, aby žáky ve své přednášce spojené s besedou o kriminalitě mládeže seznámil se skutečnými případy, které prožil a na nichž pracoval. Pořad byl speciálně zaměřen na mezní situace, v nichž se děti a mládež mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti (prostituce děvčat i chlapců, najímání mladistvých k převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata). Žáci byli v závěru vyzváni klást otázky, na které J. Klíma velmi otevřeně a upřímně odpovídal.

Svým projevem i svými postoji zaujal zcela zaplněný sál.

Mgr. Z. Pláteníková

Školní kolo ve skoku vysokém 17-18

Školní kolo ve skoku vysokém se uskutečnilo na naší škole ve dnech 7.3. a 8.3.2018. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, mladší 6.-7 třídy a starší 8.-9.třídy. Celkem se zúčastnilo 65 žáků. Výkony žáků byli různé, někteří si vytvořili osobní rekordy, jiní vyrovnali a objevily se i slzičky z neúspěchu.

Nejhodnotnějším výkonem byl skok Nikol Helešicové ze 6.A, který měřil 135cm. Za zmínku stojí i 130cm vysoký skok Ivy Schejbalové také ze 6.A.

Následující skokanské soutěže jsou Lednická laťka a Břeclavská laťka.

Výsledky

Besedy s Cyrilem Podolským 17-18

          Dne 6. března navštívil naši školu režisér, scénárista, spisovatel, výtvarník a animátor Cyril Podolský. Žáci měli jedinečnou možnost nakouknout pod pokličku přípravy a realizace filmů – jak animovaných, tak i hraných.

Děti ze 6. ročníku se účastnily besedy o animovaném filmu. Jelikož je Cyril Podolský animátorem seriálů Pat a Mat nebo Bob a Bobek, a dokonce i autorem známého českého večerníčku Krysáci, který slaví úspěchy i v zahraničí, získal si rychle u žáků pozornost. Poutavým vyprávěním a názornými ukázkami nás vtáhl do procesu náročné a zdlouhavé realizace animovaných filmů. Chlapci a dívky se také mohli pokochat pohledem na skutečné loutky ze seriálů a pan Podolský je nechal i osahat některé rekvizity. Žáci ze starších ročníků měli možnost navštívit besedu o tom, jak vzniká film. Pan režisér jim představil nejen různé starší filmy, ale mohli vidět i část nově vznikajícího filmu pro dospělé s herci a loutkami. Některé filmy pocházely z okolí Břeclavi, děti tedy velmi pozorně naslouchaly.

Obě besedy byly velmi zajímavé a věřím, že i žáci se mnou budou souhlasit, když řeknu, že takovýchto povídání není nikdy dost.

Mgr. Michal Škamrada

Recitace - školní kolo 17-18

recitace 17 18      Dne 19. února se na druhém stupni naší školy uskutečnila soutěž v recitaci. Celkově se přihlásilo čtrnáct soutěžících, dvě žačky se z důvodu nemoci nemohly účastnit.  Je zajímavé, že mezi chlapci se našel pouze jediný odvážlivec, který se se ctí postavil velké přesile děvčat.

     Soutěžící byli rozčleněni do dvou kategorií podle ročníků – společně se tedy utkali žáci 6. a 7. ročníku, v druhé kategorii soupeřili žáci 8. a 9. ročníku.

     Po vyrovnaném boji a složitém rozhodování byli nakonec vybráni vítězové. V kategorii 6. a 7. ročníku skončila na třetím místě Tereza Baranovská (6. B), na druhém místě Viktória Brinzová (7. A) a jako první se umístila Olga Kocandová (6. A). Boj mezi žačkami 8. a 9. třídy skončil takto – třetí místo obsadila Karolína Pindurová (9. A), na druhou příčku dosáhla Julie Baránková (8. A) a vítězem této kategorie se stala Sára Ševčíková (9. A). Slečny Kocandová a Ševčíková postupují do okresního kola, kde nás budou 21. března reprezentovat. Držíme jim palce!

     Vzhledem k tomu, že mezi žáky soutěže v nesportovních disciplínách nejsou tak populární, chtěl bych poděkovat dvanácti statečným, kteří si změřili v naší soutěži síly. Doufám, že příští ročníky budou minimálně takové, jako byl tento.

Mgr. Michal Škamrada

Foto

Olympijský den 17-18

olympijsky den 17 18V rámci probíhajících zimních olympijských her se děti na 1. stupni naší školy rozhodly také si zasportovat, výtvarně vyjádřit a podpořit tento sportovní svátek.

V průběhu dopoledne si žáci zkusili některé olympijské disciplíny netradičním způsobem v tělocvičně, dále se seznámili s historií OH, vytvořili a namalovali obrázky s danou tématikou.

Celé dopoledne probíhalo v duchu FAIR PLAY a děti si ho užily.

Výprava do historie 17-18

 vikingove 17 18Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci

dorazili jednoho únorového dopoledne do naší školy, dokonce ani loď nechyběla. Zavítali k nám totiž opět členové skupiny historického šermu Pernštějni a svým poutavým vystoupením nás na krátkou chvíli přenesli do historie.

Dozvěděli jsme se nejen, jak Vikingové žili, co používali k orientaci, jak se odívali a jak se organizovali i bojovali a kam všude pronikli, ale také co z mýtů o Vikinzích je a co není pravda. V jednotlivých scénkách jsme viděli dobové kostýmy, vikingskou loď, ale i chladné zbraně a způsob jejich použití.

Pár šťastlivcům se podařilo dostat přímo na scénu, kde se stali součástí normanského vojska, které se vydalo na loupežnickou výpravu po Evropě. Žáci dostali odborný výklad o výzbroji, životě i myšlení těchto divokých válečníků.

Přiblížit si historii trochu jinak, rozhodně nebylo na škodu a seznámení s dějinami severských národů bylo nejenom přínosné, ale i zábavné. 

.Mgr. Šárková Ivana

 

Okresní kolo Olympiády v ČJ 17-18

 

okresním kole Olympiády v českém jazyce nás dne 30. 1. 2018 reprezentovaly  žákyně S. Vajbarová (IX. A) a J. Chlumecká (IX. A). Ta nahradila B. Vlachovou, jež se nemohla z objektivních důvodů zúčastnit. Obě se snažily podat co nejlepší výkon a umístily se na 13. místě (S. Vajbarová) a 21. místě (J. Chlumecká) v těžké konkurenci žáků základních škol i gymnázií.

Mgr. Z. Pláteníková

3.B Projektový den 17-18

3 b projekt 17 18 V pátek 26. ledna probíhal ve 3. B projektový den na téma

„Mach a Šebestová ve škole“.    

Žáci zahájili den písničkou „My jsme žáci 3. B“, poté si něco málo pověděli o autorovi a ilustrátorovi těchto dvou známých postaviček, zhlédli úvodní díl pohádkového seriálu, kde Mach a Šebestová získali kouzelné sluchátko. Rozdělili se do skupin, aby společně řešili matematické úkoly a vyplňovali pracovní listy k pohádce. Druhá část dopoledne byla zaměřena na pocitové hry inspirované touto nerozlučnou dvojicí.   

Na závěr se děti s radostí fotily ve svých zdařilých převlecích. Netradiční den byl plný zábavy a všem se moc líbil.

Mgr. Blanka Cupalová

Foto zde

Zábavné odpoledne ve školní družině 17-18

 zabavne odpoledne v druzineDne 22.1.2018 proběhlo ve školní družině zábavné karnevalové odpoledne s názvem „Cesta do pohádky“.

Ve vyzdobené tělocvičně se děti zúčastnily pestrého programu, soutěží, her i tance. Většina došla v působivých kostýmech a tím nás celá atmosféra přenesla do pohádkové říše.

Poděkování patří rodičům, kteří štědře naši akci zasponzorovali a dopřáli tak všem dětem spoustu sladkých odměn a dárků. Ty velmi spokojené a šťastné, jen nerady odcházely domů.

Jana Snopková