• zspostorna.cz

Upozornění ŠJ

Vážení rodiče,
z důvodů pracovní neschopnosti vedoucí školní jídelny, nebudou přijímány platby za stravu v hotovosti. Platbu je možno provést na účet školní jídelny 18638651/0100 – uveďte jméno a příjmení dítěte.

                                                                                                                                                                             Mgr. Polanská Yveta
Děkuji za pochopení                                                                                                                                                    ředitelka školy

Exkurze do úpravny vody 19-20

uprvna vody 19 20Dne 5. listopadu 2019 se v rámci rozšíření výuky chemie zúčastnili žáci osmého ročníku exkurze v Úpravně vody v Kančí oboře.

Žáci si prohlédli zrekonstruované prostory úpravny vody s odborným výkladem vedoucího úpravny. Pitná voda se v našem regionu získává z 30 podzemních studní v Kančí oboře. Pro užití v domácnostech je nutné čištění a úprava vody.

Mgr. Cimbálková

Foto

Šplh - školní kolo 19-20

V úterý 12. 11. a ve čtvrtek 14.11. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo ve šplhu. Žáci byli rozděleni na dívky a chlapce ve dvou kategoriích: mladší žactvo (6.-7.třídy) a starší žactvo (8.-9.třídy). Měli dva pokusy na tyči vysoké 4,5m.Ten lepší pokus jim zajistil umístění. Výkony byli kvalitní, ti nejlepší postoupili do okresního kola, které proběhlo na ZŠ Slovácká, kde soutěžili jednotlivci i družstva.

Výsledky

1.A v knihovně

1 a v knihovne 19 20V pátek 25.10.2019 jsme navštívili místní knihovnu. Velmi mile nás zde přivítala paní Soňa Piškulová a paní Vladimíra Kurialová. Byl pro nás připraven program, který byl poučný a zábavný.

Děti byly seznámeny s řazením knih v regálech, s žánry, které si mohou v knihovně půjčovat a také s tím, jak se ke knihám chovat. Poté si mohly děti samostatně vybrat knihu a prohlédnout si ji.

Návštěva byla pro prvňáčky velmi přínosná, dozvěděli se spoustu zajímavých a užitečných rad o knihách. Za příjemně strávené chvíle v knihovně děkujeme.

Bc. Kateřina Letáková

Foto

Besedy v knihovně 19-20

Začátkem října jsme absolvovali první část besed v naší poštorenské knihovně, kterou již dlouhá léta navštěvujeme.

Žáci VI. B si zalistovali v knihách jim velmi blízkých. Fantasy literatura patří v posledních letech k velmi oblíbenému žánru. Žáci zavzpomínali na tituly, které si již přečetli, nebo je znají alespoň z filmového zpracování.

Velmi zajímavé téma besedy očekávalo žáky 8. ročníku. Gamebook, kniha, v níž není čtenář stoprocentně vázán napsaným dějem, ale může si ho do jisté míry utvářet sám, je lákadlem pro čtenáře, kteří by rádi rozhodovali o osudu hrdiny.

Žáci IX. A by měli mít již načteno nejvíce knih. V současné době bylo mnoho z knih zfilmováno, a tak mají možnost porovnat obsah knihy s filmovou adaptací. V diskuzi pak mohou vyjádřit svůj názor, co je více oslovilo a zaujalo.

Všíchni žáci mají možnost při těchto besedách o knihách přemýšlet, ale také si je osahat a pracovat s nimi. V naší knihovně jsme vždy vítáni, a proto ji navštívíme v letošním školním roce ještě jednou.

Logická olympiáda 19-20

Logická olympiáda

Naše škola se zapojila do soutěže Logická olympiáda. Jednalo se o řešení logických úloh v kategorii B /druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ/. Zúčastnilo se celkem 20 188 řešitelů, v našem kraji potom 2 737. Od nás soutěžilo celkem 11 žáků. Pochvala za aktivitu patří všem, já uvádím 5 nejlepších : Ondřej Vintrlík 6. B, František Vintrlík 8. A, Jan Jirota 7. A, Hana Mikulášková 6. A a Ema Pařízková 6. A. Děkuji za aktivní účast.

Mgr. Jitka Chlumecká

Zájezd do divadla 19-20

divadlo reduta 2019 2020Mirandolína – představení divadla Reduta

V pondělí 7. 10. jsme vyrazili do Brna. Vyjeli jsme večer, paní učitelka Pláteníková, pan učitel Škamrada, deváťáci a žáci osmých tříd. Všichni byli slušně oblečení, holky si oblékly šaty a kluci košile. I tak se tam našlo pár jedinců, co, jak řekl pan učitel, šli jako na kebab.

Důvodem výletu byla návštěva divadla Reduta, ale k divadlu jsme museli jít mezi stánky a podzemím, kde jsme prošli kolem spousty zajímavých lidí.

Konečně jsme tedy přišli na místo a po odložení osobních věcí jsme už čekali, až představení začne. Bylo to zábavné, ale i vážné a myslím, že si můžu dovolit říct, že si to všichni užili. Nejvíc se mi asi líbila postava Mirandolíny a Barona. Mirandolína byla totiž upřímná a dokázala přinutit Barona, aby miloval ženu. Baron se mi líbil stejně jako Mirandolína vzhledově, ale líbilo se mi, jak byl arogantní a po zamilování do Mirandolíny se stal takovým šíleným zvířetem.

Po představení jsme se vraceli k autobusu už skoro po tmě. Autobus nás dovezl zase do Poštorné. Akce byla za mě skvělá a určitě bych jela ještě několikrát.

Lenka Gargalíková, 8. A

Volby do žákovského parlamentu 19-20

parlament volby 19 20 Ve čtvrtek 26. 9. 2019 proběhly na naší škole volby do žákovského parlamentu. Aby byly co nejvíce podobné těm skutečným, samotné volbě předcházela předvolební debata kandidátů. Ti se snažili přesvědčit spolužáky o tom, že právě oni jsou vhodnými zástupci své třídy. Následovalo sestavení kandidátní listiny a mohlo se jít volit. Poprvé v historii se hlasovalo před volební komisí - v ní byli zastoupeni jak učitelé, tak i žáci. Diskrétní zónu vytvořila plenta, před kterou stála hlasovací urna. Každý žák měl možnost vybrat dva zástupce (výjimku tvořili deváťáci, kteří volili čtyři zástupce). Následovalo sčítání hlasů, parlamenťáky se stali žáci s nejvyšším počtem hlasů.
Zde jsou výsledky:
6. A: Štěpán Kristýn, David Vašina
6. B: Ondřej Bohuslav, Daniela Trensingerová
7. A: Aneta Krejzová, Dominika Nelibová, Lukáš Dřevo
7. B: Tomáš Trávníček, Karla Hýblová
8. A: Adriana Vaculíková, Olga Kocandová
8. B: Natálie Svobodová, Tereza Baranovská
9. A: Viktória Brindzová, Michaela Pindurová, Samuel Herza, Radim Hladký

Mgr. Jaborník