2015/2016

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2014/2015

Firma AZ - fruit s. r. o. zastoupená p. Kamilem Zugarem poskytla prostřednictvím Školního spolku Komenský finanční odměnu ve výši 20 000,- Kč  na podporu zlepšení prostředí školy a zkvalitnění vzdělávacího procesu školy. 

 

 

SPONZOŘI ŠKOLNÍHO PLESU

Vedení školy děkuje všem sponzorům, kteří podpořili věcnými a finančními dary náš 9. školní ples.

Finančními prostředky ples podpořili tito sponzoři:

10.000,- Kč – fi. ETIFLEX Břeclav – manželé Hotařovi

2.000,- Kč – fi. ALTIS GROUP – Mgr. Hemzová

Hlavní ceny do tomboly věnovali:

Hotel Celnice – p. Nešpor, ELEK – p. Bartoš, Město Břeclav, Ing. Vajbar, Ing. Varadínek, Aquacentrum Břeclav, IVK Břeclav, Ing. Baránek, LAMÉ Břeclav, BAU SYSTEME Mikulov, DISTR Mikulov, MUDr. Ivo Marek, Autoservis N+L Břeclav, Chevron Mikulov, p. Hlávka – Velké Pavlovice, p. Košulič

Dále věnovali:

p. Zdenek Pláteník – 25 lahví vína na stoly

p. Vojtěch Kuriál – šumivé víno

Květinové studio Kopretina – 10 ks růží pro děvčata

500,- Kč – manželé Činčalovi (2.B )

250,- Kč – p. Štefka (4.A)

200,- Kč – p. Helešicová (4.A)

100,- Kč – p. Letáková (9.A)

Věcné ceny do tomboly věnovali:

p. Grbavčic, manželé Bajzovi, fi. Smero Břeclav, p. Cyprisová, p. Ševčíková, manželé Mikušovi, Potraviny Poštorná, p. Suchomelová, p. Prokeš, Impuls móda, K-soft – p. Král, p. Slavík, p. Pláteníková, fi. Logsys, manželé Kučerovi, p. Neuhauserová, ZFP Břeclav, Vinný sklep Bořetice, p. Grbavčic, p. Roučková, p. Klimovič, p. Nelibová, M-fashion, Domácí dílna Paulík, p. Obořil, IVK Břeclav, Ing. Baránek, Město Břeclav, manželé Kobíkovi, Gumotex Břeclav, Adria Gold Nivnice, banka ERA, Květinka Břeclav, p. Baránek, Vinařské potřeby, Květiny Pálka, p. Letáková, Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, p. Hanzalík, IRMGROUP Břeclav, p. Švéda, fi. EL-MIK, Velkoobchod YARO, fi. Lagris, p. Baránková, Barvy-laky Břeclav, Vinařský dvůr Valtice, Salón vín Valtice, manželé Baťkovi, p. Rástočný, p. Suchánková, p. Žůrek, Sport Ručka, p. Brhel, Krásno, p. Čadová, p. Vlašic, p. Čepová, p. Doležal, fi. Engel Brno, Květinové studio Kopretina, Interiér Riebauerová, Chevron Mikulov, p. Košulič, Klíčová služba – p. Vališ, Ovoce, zelenina – p. Snopek, PENAM Břeclav, fi. Pixelhouse – p. Ščuková, Kosmetický salón Gabriela, TJ Lokomotiva, Wellness Čechovka, p. Moravčíková, salon ŠARM – p. Juřicová, p. Turková, p. Odehnalová, p. Wozarová, p. Karlínová, p. Kociánová, G-Radiant Břeclav, salon ŠUTA, Elegant Fashion, p. Kristoňová, p. Strušková – Pipi gril, p. Pražák, p. Jaborník, Studio Liba, Ing. Kabelka

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského