2014/2015

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu“ – naše škola podepsala smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s partnerem B.I.B.S., a.s. se sídlem v Brně na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční příspěvek pro školu ve výši 426 426,- Kč byl použit na nákup 20 kusů tabletů pro učitele, výukový software EDUBASE a na vzdělávání učitelů i vedení školy. Vyučující se zúčastnili worshopů k využití tabletů v konkrétních předmětech a s možnostmi využití prostředí cloudu ve výuce i při přípravě na vyučovací hodiny.

Evropský projekt "Ovoce do škol"

Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“.

Žáci 1. – 5. třídy mají nárok na dotované ovoce a zeleninu 2 – 3x za měsíc.

Dodávky osahují pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv, vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.

Ovocentrum Valašské Meziříčí volí více variant způsobu dodání ovoce ( na volno, tácky, krabičky, sáčky, papírové krabice).

Firma pravidelně komunikuje se školou prostřednictvím E-mailu i osobní pohovory vždy před dodávkou nebo při jakékoliv změně v projektu. Ke každé dodávce zasílají informační materiál dotovaného výrobku, popis, konzumace, léčivé účinky apod.

Pokračování projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání"

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ jsme navštívili VIDA Science Centrum v Brně na výstavišti. 

Centrum umožňuje žákům objevovat svět fyziky, chemie, matematiky a biologie zábavným a interaktivním způsobem. Všechny jevy a zákonitosti si mohli vyzkoušet na interaktivních exponátech. Na výstavě je nutné si exponáty osahat a vyzkoušet, jak fungují.

Kromě toho byl pro žáky připraven i výukový program:

* 22. 4. 2015 pro 8. ročník - program R.O.B.O.T., kde si žáci ve dvojicích sami postavili malého robotka ze zubního kartáčku.

* 27. 4. 2015 pro 6. ročník - program Hrajeme si s magnetem. Vyzkoušeli jsme si, jak reagují různé magnety, vyrobili si magnetickou hmotu a pozorovali magnetickou kapalinu.

* 29. 4. 2015 pro 7. ročník – v programu Vynálezci jsme si sestavili překážkovou dráhu. Při její stavbě jsme využívali Newtonovy zákony.

Žáci byli výstavou nadšeni a aktivní zapojení se do objevování přírodních zákonitostí bylo pro ně přínosné.

 

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ žáci 8. a 9. ročníku navštívili Národní a technické muzeum v Praze.

Prohlédli si všechny výstavy i stálé expozice.

Nejvíce všechny zaujala hlavní výstavní hala, kde je zmapována historie dopravních prostředků. Najdeme zde exponáty od kol, motocyklů, aut a vlaků až po vývoj v letectví. Úkolem dětí bylo najít exponát, který má vztah k Břeclavi, což se podařilo.

Zajímavá byla i výstava Věda hrou, kde si mohli hrát s exponáty. Poslouchali, jak jim bije srdce, vytvářeli prostorové indukční čáry magnetického pole nebo si stavěli ze stavebnice Merkur.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského