EDUROAM

 eduroam logo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V POŠTORNÉ JE PŘIPOJENA K PROJEKTU EDUROAM
Počátkem roku 2022 se naše škola připojila k celosvětovému projektu EDUROAM. Pro ČR je zastřešující institucí sdružení CESNET, v jehož zprávě je národní RADIUS server.

POKRYTÍ A DOSTUPNOST
Většina prostor obou budov základní školy je pokryta Wi-Fi sítí umožňující připojení k internetu z notebooků, tabletů, mobilních telefonů a dalších zařízení, která se mohou připojit k WiFi. Používá celosvětově rozšířenou síť EDUROAM, která umožňuje na základě principu jednotného přihlášení využívat internetové připojení na většině akademických institucí po celém světě.

PRAVIDLA PROVOZU
Pravidla provozu Wi-Fi sítě s SSID eduroam stanovuje roamingová politika sítě EDUROAM.

KONFIGURACE WIFI
název sítě (SSID): eduroam
ověření v síti a šifrování dat: WPA2 / AES
Ověření - typ protokolu: PEAP (Protected EAP)
způsob ověření: EAP - MSCHAP v2

NÁVODY A NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
Konfigurace připojení k WiFi EDUROAM je možné najít na stránkách: https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod

 

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského