Družina 17/18

Batikování 17-18

V měsíci dubnu, kdy nám přálo pěkné počasí, jsme se na školním dvoře věnovali batikování. Kombinací speciálních barev, které se nanášely na mokré stočené tričko si každý vytvořil obrazce a domu si děti odnášely krásně barevně laděné výrobky. Tato nová technika se všem moc líbila.

Velikonoční dílnička 17-18

velikonocni dilnicka 17 18Na velikonoční prázdniny, připravila školní družina pro děti kreativní dílnu. Nahlásilo se cekem 16 dětí, pro které byl nachystán pestrý program.

S paní vychovatelkou si popovídaly o velikonočních zvycích a tradicích a pak už se pustily společně do vyrábění. Z krabice si vyrobily domeček, do kterého zasely osení a naaranžovaly kuřátko z papíru a vlny.

Své práce si všichni odnesli na výzdobu domů.

Návštěva se zvířátky 17-18

druzina staj salmaV měsíci březnu nás navštívili ošetřovatele ze stáje Salma z Lednice a přivezli nám ukázat mláďátka, která se jim před pár týdny narodila. Děti se tak mohly seznámit s kozou, kůzlátky a králíčkem.

Dozvěděly se, která zvířátka se ještě ve stáji chovají a o aktivitách, kterých se mohou ve volném čase také zúčastnit.

Akce se všem líbila a v odděleních si děti ještě zvířátka nakreslily.

FotoNávštěva se zvířátky 17-18

Zábavné odpoledne ve školní družině 17-18

Dne 22.1.2018 proběhlo ve školní družině zábavné karnevalové odpoledne s názvem „Cesta do pohádky“. Ve vyzdobené tělocvičně se děti zúčastnily pestrého programu, soutěží, her i tance. Většina došla v působivých kostýmech a tím nás celá atmosféra přenesla do pohádkové říše. Poděkování patří rodičům, kteří štědře naši akci zasponzorovali a dopřáli tak všem dětem spoustu sladkých odměn a dárků. Ty velmi spokojené a šťastné, jen nerady odcházely domů.

Foto zdeZábavné odpoledne ve školní družině 17-18

Vánoční vystoupení 17-18

 Dne 20.12 se školní družina zúčastnila programu „Břeclavské Vánoce 2017“.

Připravili jsme si pestré pásmo koled, vánočních písniček, básniček, nechyběla ani dramatizace vánočního příběhu.

To vše navodilo tu správnou vánoční atmosféru a pohodu, která ke svátkům patří.

Foto zdeVánoční vystoupení 17-18

Vánoční dílničky 17-18

 

Prosinec je měsíc vánočního tvoření.

Letos jsme v dílničkách vyráběli závěsné sněhové hvězdy z papíru, vyzkoušeli jsme si novou techniku enkaustiku (tvorbu horkým voskem), zdobili jsme vánoční stromeček, připravili jsme rekvizity na vánoční vystoupení a vytvořili si přáníčko se zimním zátiším.

Dětem se tvoření líbilo a potěšilo je, že mají i malé dárečky pro rodiče.

Foto zdeVánoční dílničky 17-18

Filmové představení Maxinožka 17-18

V měsíci prosinci využila školní družina již tradiční nabídky, zúčastnit se filmového představení v kině.

Animovaný příběh Maxinožka se dětem moc líbil. Po skončení  jsme se svižnou vycházkou vydali do školy, kde si děti vyzvedli rodiče.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského