Družina 13/14

Turnaj ve vybíjené 13-14

Dne 18. 6. se ve školní družině uskutečnil turnaj ve vybíjené. Rozdali si to mezi sebou smíšené družstvo kluků, od 1.třídy do 4.třídy, kteří hráli vybíjenou na kapitány. A dívky, které si zahrály vybíjenou „Všichni proti všem". Vítězové byli odměněni sladkostmi, ale i poražení si odnesli malou odměnu.

Foto zdeTurnaj ve vybíjené 13-14

Výlet Baťův kanál 13-14

Dne 23.5.2014 všechna oddělení ŠD odpoledne podnikla výlet na Baťův kanál. Po příjezdu do Vnorov se žáci rozdělili na dvě skupiny. Tu první odvezl lodí loupežník Sarkafarka do Pohádkového lesa, tu druhou zatím Karkulka na břehu učila zpívat různé písně.

V Pohádkovém lese děti plnily různé úkoly, dozvěděly se o vzniku a využití Baťového kanálu. Odměnou bylo razítko a sladkost, kterou jim rozdal místní vodník. Děti si prohlédly také místní zvěřinec – ovce, slepice, kozy, slepice liliputky.

Na závěr se děti občerstvily u stánku se zmrzlinou, koupily malý suvenýr a lodí spokojeně odpluly k autobusu, který je odvezl domů.

Foto 1. a 2. odd.

Foto 3. a 4. odd.Výlet Baťův kanál 13-14

Den s Policií ČR v družině 13-14

Dne 12. 5. 2014 navštívili ŠD složky policie ČR. OPA Břeclav (Oddělení pobytových agend), ODDSČ (Oddělení dokumentace, dokladů a specializovaných činností), ICP Brno Tuřany (Inspektorát cizinecké policie – letištní psovodi se psy), DO podivín (Dálniční oddělení). Děti měly možnost shlédnout 4 policejní auta (Schengenbus, civilní vozidlo, dálniční vozidlo a policejní vozidlo), vyzkoušet si policejní pouta, neprůstřelnou vestu, mluvení do policejní vysílačky. Velmi poutavá byla ukázka psů v akci, při vyhledávaní výbušniny. Děti prožily zajímave a zárověn naučné odpoledne.

Foto zdeDen s Policií ČR v družině 13-14

Pálení čarodějnic v družině 13-14

Další novinkou v tomto roce bylo Pálení čarodějnic ve školní družině, které se uskutečnilo 30. 4. 2014 . Hravé odpoledne bylo zahájeno promenádou čarodějnic a čarodějů, poté následoval tanec s koštětem během kterého děti dostaly „letecký průkaz". Následovaly zábavné hry, za každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu. Odpoledne bylo ukončeno táborákem, opékáním špekáčku a symbolickým spálením čarodějnice.

Foto zdePálení čarodějnic v družině 13-14

Velikonoční dílny 13-14

O velikonočních prázdninách se již tradičně konaly ve školní družině kreativně – tvořivé dílny.

Ve čtvrtek 17.4. pod vedením vychovatelky J. Snopkové děti vyráběly zápichy do květináčů s velikonočním motivem, seznámily se také s tradicemi, které se vážou k svátkům jara.

V pátek 18.4. pod vedením vychovatelky P. Dolečkové děti malovaly barvami na sklo obrázky s motivem jara. V průběhu dne si hrály ve školní družině i na dvorku. No konci dostaly sladkou odměnu a spokojené odcházely domů.

Foto zdeVelikonoční dílny 13-14

Karneval 13-14

Dne 7. 3. 2014 proběhlo ve školní družině zábavné karnevalové odpoledne. Tělocvična se rázem naplnila dětmi v nápaditých a originálních maskách. Všichni se aktivně zapojili do různých soutěží a tance. Na závěr dostaly děti malou sladkou odměnu.

Foto zdeKarneval 13-14

Kino Croodsovi 13-14

Dne 28. 1. 2014 školní družiny navštívily kino Koruna, kde děti shlédly pohádku Croodsovi. Všem se to moc líbilo a určitě využijeme nabídky dalšího filmového přestavení.

Foto zdeKino Croodsovi 13-14

Halloween party

V pátek 1.11.2013 proběhla Halloween party ve školních družinách. Akce se zúčastnily čarodějnice, kostlivci, skřítci a jiné pohádkové bytosti. Zábavné odpoledne zahájila promenáda masek a poté následoval tanec a soutěže o ceny. Strašidelné dpoledne se dětem líbilo, všechny masky byly odměněny sladkostmi a děti odcházely domů spokojeny.

Foto zdeHalloween party

Podzimní dílničky 13-14

Během podzimních prázdnin byla školní družina v provozu. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny: V úterý 29.10. Dílnička – Červík v jablíčku – vychovatelka p. Dolečková. Děti vyráběly hrušku s červíkem z barevného papíru, obkreslovaly, stříhaly a lepily. Hotové výrobky byly společně vyhodnoceny a děti spokojeny odcházely domů s malou odměnou. Ve středu 30.10. Dílnička – Lesní skřítek, víla – vychovatelka p. Snopková Děti pod vedením p.vychovatelky pracovaly s přírodním materiálem (obtisky listů), míchaly barvy a dle fantazie malovaly skřítka, nebo vílu. Výsledná práce – koláž byla pak společně vyhodnocena.

Foto zdePodzimní dílničky 13-14

Družina na zámku 13-14

Dne 25. a 26. 9. 2013 jela všechna oddělení školní družiny na výlet na zámek do Lednice. Děti si prohlédly pokojíčky princů a princezen. Zajímavé průvodní slovo o učení, hraní a zábavách malých princů a princezen děti opravdu zaujalo. Líbily se j im hračky, meče, brnění a až 200 let stará vosková panenka. Jako překvapení je čekalo strašidelné sklepení s místními strašidly. Se zájmem si prohlídly výstavu loutek z celého světa. Protože jim přálo počasí, prošli se zámeckým parkem a navštívili i cukrárnu, kde si děti nakoupily sladkosti a zmrzlinu. Poděkování patří především paní kastelánce, která dětem návštěvu umožnila.

foto zdeDružina na zámku 13-14

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského