Družina 14/15

Lampionový průvod 14-15

Dne 11.11.2014 připravila školní družina při ZŠ Komenského v Poštorné pro děti a rodiče  lampionový průvod s překvapení.

Všichni jsem se v hojném počtu sešli u kostela, kde si děti ze školní družiny připravily pásmo básniček a pranostik ke sv. Martinu. Následovalo velké překvapení, když se náhle ze zahrady kostela objevili opravdu dva Martinové na bílých ponících. Všichni jsme je nadšeně přivítali a vydali jsme se na lampionový průvod ulicemi večerní Poštorné.

Závěrem akce dostali všichni zúčastnění malou sladkou odměnu a odcházeli spokojeně domů.

Foto zdeLampionový průvod 14-15

Školní družina vyjela za hranice 14-15

V polovině měsíce října se děti ze školní družiny zúčastnily zajímavého výletu do sousedního Rakouska. Navštívili jsme malebnou vesničku Prinzendorf, kde se nachází zemědělská usedlost. Ujal se nás vstřícně pan správce, ukázal dětem, jak se vyorávají brambory, které děti nadšeně sbíraly a mohly si je vzít domů a také se projely vláčkem, taženým traktorem po okolí. Na pozemku se nachází muzeum zemědělských strojů, atrakce pro děti a prostor pro sportovní aktivity. Všichni si pochutnali na bramborách, vařených na loupačku a na pečených bramborách s opékanými párky. K večeru jsme se všichni spokojeně a plni nových zážitků vraceli domů.

Prezentace fotografií

Foto zdeŠkolní družina vyjela za hranice 14-15

Drakiáda 14-15

Ve dnech 18. a 19. září proběhla ve školních družinách drakiáda. Děti si vyzkoušely  pouštění draků, které si přinesly z domova. Za snahu a za draka, který se udržel nejdéle ve vzduchu, byly děti odměněny diplomem a drobnou cenou.

 

Předseda

Patrik Pliml

Místopředseda

Filip Texl

Referent pro informace

Julie Grbavčicová, Pavel Horčička

Referent docházky

Alexandr Rebenda, Jan Chlumecký

Foto zdeDrakiáda 14-15

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského