EVVO - Kančí obora 16-17

Již šestým rokem využili žáci naší školy nabídky Ing. Filipa Šálka a navštívili lužní les Kančí oboru. Tentokrát vyrazili třídy V.A a V.B v pátek 19.5.2017.

Žáci si postupně uvědomovali, jaký je život v lužním lese. Získali vědomosti o tom, jaké stromy (dub, habr) a byliny (fialka, sasanka, orsej, hluchavka, kopřiva) zde rostou. Dostali odpovědi na otázky týkající se stoletých stromů ležících v lese. Zkusili si na vlastní kůži, jak chutná rostlina medvědí česnek.

Další část se týkala živočichů. Výlovky z tůně byly zajímavé, byly to různé larvy, potápníci, okružáci, plovatky, čolci. Žáci se seznámili s vývojem žab a dalších bezobratlých, pracovali s klíčem pro určování živočichů. Poslechli si také reprodukované zvuky žab a ptáků.

„Pátek byl strašně fajn. Dověděla jsem se různé nové věci. Poznala jsem nové rostliny i živočichy. Hrozně moc mě zaujalo, když jsme na cestě lesem „potkali“slepýše. Když jsme šli dál, tak jsme si utrhli rostlinu jménem svízel přítula. Pořád se na nás lepila. Také jsme viděli samce a samičku roháče. Sameček byl hodně velký. Dále jsme viděli nosorožíka, který vypadal přesně jako nosorožec akorát v menším vydání. Povídali jsme si o tom , proč je v lese méně stupňů než na slunci. Také jsme poslouchali, jak kvákají žáby. V malých akváriích jsme pozorovali různé malé i větší vodní živočichy. Všechno se nám vydařilo, i počasí. Moc se mi tam líbilo, chtěla bych jít někdy zase.“ Tereza Baranovská, V.B

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského