Projekt ZS Komen-Prag 16-17

praha 16 17Žáci VIII. A absolvovali ve dnech od 9. do 11. května projekt „ZS Komen- Prag“.

Jako každý rok bylo i letos cílem projektu rozvíjet znalosti, které se týkají geografického, historického i kulturního poznání našeho hlavního města. Program byl zahájen komentovanou prohlídkou budovy Národního divadla, návštěvou Vyšehradu a Slavína. Při večerní procházce Prahou žáci nasáli atmosféru osvětleného Staroměstského náměstí, Karlova mostu s výhledem na Pražský hrad. Druhý den začal vyhlídkovou plavbou s průvodcem po Vltavě a návštěvou Muzea Karlova mostu. Pak se žáci přesunuli na oběd na Václavské náměstí. Odpoledne je lanovka dopravila na Petřín. Po návštěvě bludiště, vystoupali na Petřínskou rozhlednu a vycházkou přes Strahovský klášter se dostali na Pražský hrad.

Po náročném dni navštívili koncert na Křižíkově fontáně.

Třetí den strávili v Troji v zoologické zahradě. Během projektu se žáci zhostili role turistických průvodců a skvěle prezentovali své připravené referáty o vybraných pamětihodnostech hlavního města. Žáci také velmi rychle zvládli orientaci v pražském metru i na plánu Prahy. I letošní ročník projektu lze tedy považovat za velmi úspěšný.

Mgr. Yveta Polanská

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského