Dopravní soutěž mladých cyklistů 16-17

Jako každý rok se žáci naší školy zúčastnily dopravní soutěže.

Okrskové kolo soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo 9. 5. 2017 na dopravním hřišti v areálu bývalého cukrovaru. Závodníci soutěžili ve znalostech pravidel silničního provozu, vyzkoušeli si první pomoc zraněnému, projeli jízdu zručnosti a jezdili podle předpisů na dopravním hřišti pod dohledem policistů.

V I. kategorii (10-12 let) se umístilo družstvo ve složení Olga KOCANDOVÁ, Quang Hai VU, Štěpán HORNÍČEK z 5. A a Natálie LETOCHOVÁ z 5. B na 2. místě.

Ve II. kategorii (13-16 let) družstvo ve složení Karin KOUŘILOVÁ, Erika KUČEROVÁ, Richard OPAVSKÝ, Daniel HELEŠIC z 9. ročníku obsadilo 2. místo.

Mezi jednotlivci se umístil na prvním místě Richard OPAVSKÝ.

Obě družstva postoupila do okresního kola, které se uskutečnilo 18. 5. 2017 na dopravním hřišti v Hustopečích. Ve velké konkurenci se umístilo družstvo mladších žáků na 7. místě a družstvo starších žáků na místě osmém.

Mgr. Cimbálková Lenka

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského