Sebeobrana 16-17

sebeobrana 16 17Ve středu 30. 11. se žáci VIII. A a IX. A zúčastnili preventivního programu, lekce sebeobrany, který proběhl v tělocvičně pod vedením zástupců policie z Břeclavi. Jsou lektory techniky krav maga, tedy českého kontaktního boje. Tento systém sebeobrany představuje soustavu technik pro boj zblízka.

Po krátkém rozcvičení, protažení a rozehřátí na úvod jsme utvořili dvojice. Policisté vždycky nejdříve vše výborně vysvětlili a předvedli nám, co máme dělat. Pak jsme si všechny jednoduché, ale účinné chvaty a údery vyzkoušeli. Naučili jsme se pracovat s váhou protivníka, jak se chovat při napadení silnějším jedincem, jak se bránit v různých situacích a využít momentu překvapení. Za tu hodinku jsme se toho naučili hodně. Nejvíce se nám líbilo cvičení s lapami, s nimiž jsme se učili výpad zakončený kopem.

Byla to úžasná akce, přiměřená našemu věku. Máme zážitek, který nás něco naučil. Program se všem opravdu líbil, protože byl nejen zábavný, ale i přínosný.

Daniel Helešic

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského