Olympiáda v českém jazyce 16-17

 

2. 12. jsme uspořádali 43. ročník školního kola Olympiády v českém jazyce, do něhož se přihlásilo 16 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Tito jsou zařazeni do I. kategorie určené žákům základních škol a víceletých gymnázií. Mladší žáci se svými výkony vyrovnali starším deváťákům.

Žáci v maximálním stanoveném časovém limitu 120 minut řešili 7 gramatických úkolů a napsali slohovou práci.

Jazyková část prokázala jejich znalosti, logické myšlení a jazykový cit. Úkoly se tentokráte týkaly tvoření slov a prokázaly i bohatost slovní zásoby každého účastníka soutěže.

Ke slohovému úkolu na téma Moje vzlety a pády využili slohové útvary úvaha, popis a vypravování.

O svých Jazykových schopnostech a stylistických dovednostech nejvíce přesvědčili:

1. místoOpavský Richard (9. A)

2. místoKučerová Erika (9. A)

3. místoWeidlichová Barbora (9. A), Nešporová Karolína (8. A)

Vítězům gratulujeme, ocenili jsem je diplomem a sladkostí.

Do okresního kola postupují soutěžící z 1. a 2. místa. Přejeme jim hodně štěstí v tomto náročném soutěžním klání.

Mgr. Z. Pláteníková

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského