Parlamentní den 17-18

    Pět zvolených parlamenťáků ( Nhat Mai Vu, Sára Čadová, Sára Ševčíková, Julie Baránková a Josef Slavík ) s koordinátorem panem učitelem Jaborníkem se dne 22. 11. 2017 vydali do Brna. Konal se sjezd školních parlamentů s parlamentem z Jihomoravského kraje.

    Setkali jsme se na Střední škole polytechnické v Brně. Organizátoři nás mile přivítali a pomocí prezentace zahájili program. Dále nás podle barev, které jsme měli na lístečcích rozdělili do skupin. Následně se konaly workshopy, kde vedli každou skupinu jiní studenti a bavili jsme se o tom, jak by měl parlament vypadat, co by měl dělat a mnohé další. Inspirovali nás i hrami, kterymi většinou zahajujeme jednací schůzky parlamentu. Každý mohl říct svůj názor na školní parlament a zapojit se do diskuse ohledně uspořádaných akcí. Mezi našimi vrstevníky jsme si předávali zkušenosti, které jsme získaly za uplynulou dobu ve školním parlamentu. Každá skupina si ještě vytvořila plakát, kde charakterizovala parlament. Po ukončení workshopů se prezentovaly projekty o parlamentu. 

    Domů jsme odjížděli s hodně zážitky a novými nápady na akce. Parlamentní den nám dal hodně zkušeností a inspirace. Nyní všechny návrhy využíváme k rozvinutí funkce žákovského parlamentu. Tudíž za celý školní parlament můžeme říci, že se máte na co těšit! 

Julie Baránková 8.A & Sára Ševčíková 9.A

[widgetkit id=385] 

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského