Parlament - vánoční jarmark 17-18

     Ve čtvrtek 21. prosince připravil školní parlament pro žáky a učitele druhého stupně vánoční jarmark. Členové žákovského parlamentu se postarali o to, aby na jarmarku nechybělo čerstvě upečené cukroví, šperky, knížky a mnoho dalšího.

    Vánoční jarmark byl pojat jako dobročinná akce. Každý žák měl možnost dát jeden hlas některé ze čtyř vybraných nadací. Suverénním vítězem se stal soukromý útulek v Bulharech. Po celý den konání jarmarku probíhalo na chodbách i zdobení vánočních perníčku, které upekli parlamenťáci. 

     Všichni jsme byli velmi mile překvapení, kolik z nás bylo ochotných přispět na dobrou věc buď dobrovolnou částkou, nebo zakoupením něčeho z naší nabídky. Celkem jsme vybrali krásných 5 000 Kč. Celá částka z vánočního jarmarku bude předána členy školního parlamentu ve středu 10. ledna útulku v Bulharech.

Všem moc děkujeme, že přispěli na dobrou věc!

                                                                                                                                                                                                                                               Sára Ševčíková IX. A

[widgetkit id=280] 

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského