Školní rok 2016/2017

 

Oslavy 110. výročí školy v Poštorné

Děkujeme sponzorům, kteří podpořili oslavy 110. výročí školy:

Tiskárna ETIFLEX – manželé Hotařovi

Restaurace Na Celnice – manželé Nešporovi

VINICOLA, s.r.o. - Ing. Karel Průša

Státního okresní archív v Břeclavi se sídlem v Mikulově

Městské muzeum a galerie Břeclav

Břeclavský komorní orchestr – paní Roučková

p. Josef Snopek – Ovoce, zelenina

ADRIA GOLD Nivnice


AZ fruit

 Zlepšení prostředí školy a zkvalitnění vzdělávání

Firma AZ - fruit s. r. o. zastoupená p. Kamilem Zugarem poskytla prostřednictvím Školního spolku Komenský finanční odměnu ve výši 27 000,- Kč na podporu zlepšení prostředí školy a zkvalitnění vzdělávacího procesu školy.

  


 

10. školní ples

Vedení školy děkuje všem sponzorům, kteří podpořili věcnými a finančními dary náš 10. školní ples.

Finančními prostředky ples podpořili tito sponzoři:

10.000,- Kč – fi. ETIFLEX Břeclav – manželé Hotařovi

3.000,- Kč – manželé Kutalovi

1.500,- Kč – p. Charvát

1.000,- Kč – MUDr. Běhůnková

500,- Kč – manželé Činčalovi

500,- Kč – p. Kršňáková

500,- Kč – p. Ekrtová

200,- Kč – manželé Kišovi

Dále věnovali:

fi. VINICOLA Břeclav – Ing. Průša – víno na stoly v hodnotě 7.144,- Kč

Květinové studio Kopretina – 14 ks růží pro děvčata

Hlavní ceny do tomboly věnovali:

Hotel Celnice – p. Nešpor, Gumotex Břeclav, IRMGROUP, ALTIS Group, ELEK – p. Bartoš, Ing. Vajbar, Ing. Varadínek, Ing. Baránek, LAMÉ Břeclav, DISTR Mikulov, Hutní materiál Břeclav, p. Bartošek

Věcné ceny a dárkové poukazy do tomboly věnovali:

p. Klimovič, p. Kučera, p. Mračnová, manželé Ševčíkovi, Racio Břeclav, p. Husička, drogerie Schmied, manželé Salajkovi, p. Doležalová, p. Štefková, p. Vozarová, Adria Gold, p. Činčala, p. Mikušová, p. Trávníčková, IRMGROUP, Ing. Baránek, manželé Červenkovi, Bary Boutique, Distr Mikulov, Barvy laky Janinka, p. Bartošek, ZFP Group, Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, Hodinářství Brhel, Gumotex Břeclav, cukrárna Levandule, Řeznictví Švéda, Molitan a.s. Břeclav, Čajový ostrůvek p. Antlová, MCS Plus Hustopeče, banka ERA,

p. Žůrek, p. Suchomelová, Vodo topo sanita – p. Jirota, p. Suchomel, Vinařství Ludwig Němčičky, manželé Hanákovi, p. Čadová, Gastro, velkoobchod RAPO, manželé Baťkovi,

p. Rouček, Hutní materiál Břeclav, Sport Ručka, Engel Brno, Logsys, Chevron Mikulov,

p. Vališ – klíčová služba, p. Vlašic, p. Neuhauserová, manželé Padalíkovi, p. Šedivá, Květinka – p. Hyclová, p. Hrubá, p. Hlávka Velké Pavlovice, Město Břeclav, Yaro Catering, p. Bator, p. Nelibová, manželé Podroužkovi, Vinařství Suský, Ovoce-zelenina p. Snopek,

p. Opavský, Kosmetický salón Gabriela, Restaurace U Doubků, p. Pochylá, G-Radiant Břeclav, salón Glitter – p. Mrázová, salón Šuta, salón Šarm – p. Juřicová, p. Radvanová,

p. Andrejková, Wellness Čechovka, TJ Lokomotiva, Zelený anděl Břeclav.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského