1. A v knihovně 23-24

Děti z 1.A v letošním školním roce navštívily celkem 6krát místní knihovnu v Poštorné.

V 1. lekci se děti seznámily s prostředím knihovny, s knihou Inky Rybářové -  Matýsek a Majdalenka, s jejich loutkami a také si tyto postavičky vyrobily. Také si zopakovaly první písmenka formou zvířátkové abecedy. 2. lekce byla zaměřena na čerty, děti si povídaly o čertech, poslouchaly různé příběhy o čertech, seznámily se s knihou hříchů a vyrobily si čertí školu plnou čertíků na velký plakát. 3. lekce byla věnována zimním sportům a radovánkám, děti si vyrobily brusle s provlékanou tkaničkou. Ve 4. lekci děti poznaly půvabnou knížku A.A. Milneho – Medvídek Pú. Poslouchaly příběh o medvídkovi a jeho kamarádech. Také si vyplnily pracovní list s bludištěm, spojovačkou a hledaly 10 rozdílů ve dvou obrázcích. Závěrem si zahrály zábavnou hru s beruškami. 5. lekce byla věnována pohádkám a Večerníčkům. Děti vykládaly o pohádkových postavách, zhlédly film o Večerníčkovi a také si vyrobily Večerníčka s papírovou čepicí. 6. lekce byla slavnostní. Nejprve si děti zopakovaly abecedu a po splnění tří úkolů byly  slavnostně pasovány královnou na rytíře řádu čtenářského. Závěrem obdržely hezkou knížku.

Mgr. Hana Zajícová

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského