Bobřík informatiky 19-20

bobrik informatikyŽáci 5. tříd a členové kroužku informatiky se zapojili do soutěže Bobřík informatiky. Bobřík vznikl v roce 2004 a probíhá ve více jak 50 státech. Česká republika je šestá co do počtu soutěžících. Tato soutěž je podporovaná Ministerstvem školství a zapojuje se do celoevropského Týdne programování. Probíhá v několika věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník na SŠ a je zaměřena na žáky s hlubším zájmem o informatiku. Tematicky je soutěž zacílena do několika oblastí informatiky, např. digitální gramotnost, algoritmizace a programování, kódování, šifrování, logika, hledání strategií, grafické struktury. Žáci 5. tříd si na naší škole vyzkoušeli úkoly v kategorii Mini, kde se úspěšnými řešiteli (více jak 120 b.) stali: Natália Majková (172), Petr Výborný (148), Barbora Konečná (144), Jan Horníček (140), Anna Riegrová (132), Martin Ondrašík (128), Teresa Kutalová (128), Jakub Úlehla (124), Aneta Brindzová (124), Amálie Baránková (120), Petr Švéda (120), David Abrman (120) a Karolína Kovaničová (120). Z kroužku programování se v kategorii Benjamín stali úspěšnými řešiteli: Adam Mračna (128) a Filip Michalica (128b).

Mgr. Šárková Ivana

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského