Halloween - kreslící soutěž 19-20

7.11. 2019 se na akci Halloween vybralo 2 000 Kč. A každá třída z druhého stupně udělala plakát o tom, na jakou organizaci by chtěli poslat 2 000 Kč. Každá třída měla jiný plakát a odlišné návrhy. Děti bud' kreslily nebo malovaly svůj plakát. Ve třídě šlo hlavně o spolupráci a domluvení. Většinou měli žáci dětské domovy a někteří třeba i psí útulky. Plakáty se pověsily na nástěnku a poté na každý plakát bylo přivěšeno jedno číslo. A v ten stejný den každý žák z druhého stupně měl jeden hlasovací lístek, na který napsal číslo svého plakátu – návrhu, který se mu nejvíc líbil, a hodil ho do hlasovací urny. Potom žákovský parlament sečetl výsledky a hned se vědělo, kam pošleme 2 000 Kč. A jeden z parlament'áků rozhlásil ve školním rozhlase, kam se vlastně pošle těch 2 000 Kč. Nejvíc hlasů měl Dětský domov v Mikulově, takže v blízké době se tam 2 000 Kč pošle.

Doufáme, že dětský domov bude za to rád a že naší částku přijmou.

Daniela Trensingerová, 6.A

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského