Prezentiáda 16-17

Žákyně ZŠ Břeclav Komenského první v kraji

V úterý 11.4.2017 se žákyně 8.A , Sára Vajbarová, Beáta Vlachová, Sára Ševčíková, Jana Chlumecká, Tereza Zobačová vydaly do Brna na Ekonomicko – správní fakultu MU, kde se konalo krajské kolo Prezentiády - soutěž v prezentačních dovednostech na vybrané téma.

Děvčata rozdělena do dvou týmů prezentovala svou práci na téma „Jak (ne) učit ve škole“ . Teamtelefon s kapitánkou Sárou Ševčíkovou podaly podrobný návod, jak ve školách učit. Se svojí prací obsadily krásné 5. místo.

Náš druhý tým s názvem Wolfies rozdělil učitele i žáky do několika typů. S touto velmi vtipnou a originální prezentací si Sára Vajbarová a Beáta Vlachová vybojovaly 1. místo a tím postoupily do Grandfinále, kde se utká celkem osmnáct vítězů jednotlivých krajských kol.

V silné konkurenci třinácti týmů z celého Jihomoravského kraje naše žákyně obstály na výbornou.

Mgr. Ivona Šerešová

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského