Besedy v knihovně - 2. stupeň 16-17

Již tradičně jsme v říjnu navštívili naši místní lidovou knihovnu.

Žáci třídy VI. A se dozvěděli mnoho nového o fantasy literatuře a dostali tipy na další knihy tohoto žánru, které si doma mohou přečíst.

Pro žáky VII. A měla paní knihovnice připraveno povídání o oblíbeném žánru detektivní literatury pro děti.

Žákům VIII. A byla nabídnuta díla ze současné české literatury, kterými si mohou zpříjemnit nadcházející chladné večery.

Třída IX. A navštívila MLK, aby se seznámila s životem a dílem W. Shakespeara, jehož mnohé hry jsme již zhlédli v Mahenově divadle.

Naše druhá návštěva proběhla koncem března a začátkem dubna.

Třída VI. A si prohlédli širokou nabídku komiksové literatury, kterou vyhledávají spíše slabší čtenáři.

Žáci VII. A byli překvapeni množstvím knih vědecko – fantastické literatury.

Vtipnou, zábavnou knihu L. Rostena Pan Kaplan má třídu rád neznal nikdo ze třídy VIII. A. Beseda byla zpestřena i ukázkou divadelního zpracování.

Ještě před přijímacími zkouškami žáci IX. A obdrželi informace o Osvobozeném divadle a jejích osobnostech.

Mgr. Z. Pláteníková

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského