Rétorika - školní kolo 16-17

retorika 16 17Začátkem dubna se konala již tradičně naše poslední akce českého jazyka, a to soutěž v rétorice. Žáci z 6-8. třídy překonali trému a pustili se odvážně do role rétorů.

Trocha štěstí při losování tématu a jen krátká ústní příprava - to jsou pravidla tohoto soutěžního klání. Pak už jen záleží na schopnosti každého se koncentrovat, improvizovat a předvést své komunikativní dovednosti. Hodnotí se též originalita a délka projevu.

S dokumentováním celé akce ochotně pomohla žákyně VIII. A S. Vajbarová.

Při svém vystoupení žáci většinou čerpali ze svých zkušeností a zážitků. Každý projev byl odměněn větším, či menším potleskem. Je znát, že naši žáci v hodinách českého jazyka mluvní cvičení trénují a vědí, podle jakých kritérií je hodnotit. Názor soutěžích i vyučující českého jazyka byl téměř totožný.

Diplomy a ceny si vybojovali:

I. kategorie: 1. místo – Pindurová M. – „ Měla jsem zaracha“,  2. místo – Kolářová A. – „Zapomenutý úkol“, 3. místo – Fialová K. – „ Jsem šťastná?“

II. kategorie: 1. místo – Slavík J. – „ Mám – nemám rád“, 2. místo – Baránková J. – „ Jak si hrají děti“, 3. místo – Čadová S. – Kamarádka má narozeniny“

Veselá nálada a velmi pěkné výkony potvrdily, že tato soutěž patří k našim nejoblíbenějším.

Gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník této soutěže!

Mgr. Z. Pláteníková

[widgetkit id=200]

 

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského