Břeclavská laťka 16-17

breclavska latkaSoutěžení ve skoku vysokém každoročně vrcholí Břeclavskou laťkou, kterou pořádá ZŠ Břeclav Slovácká. Letos se uskutečnila v pátek 24. 3. 2017. Byl to již 39. ročník Břeclavské laťky a zároveň 16. ročník Memoriálu Jiřího Horníka. Naši školu reprezentovala dvě družstva a padly celkem 3 osobní rekordy.

Velmi úspěšné bylo družstvo „A“, které obsadilo krásné 3. místo a obdrželo pohár. O tento úspěch se zasloužili tito žáci: Nikola Herzová (151cm), Zuzana Václavovičová (135cm), Sára Námešpetrová (125cm), Lukáš Křivánek (165cm), Jakub Halášek (150cm) a Vít Kolář (135cm-osobní rekord).

V jednotlivcích se umístili na medailové pozici dva žáci naší školy, a to na krásných prvních místech: Nikola Herzová, která si vytvořila osobní rekord výkonem 151cm a Lukáš Křivánek.

Družstvo „B“ skončilo na 8.místě, přesto někteří žáci podali kvalitní výkony. Byli to: Adéla Kolářová (125cm), Soňa Baránková (135cm), Sára Ševčíková (115cm), Samuel Herza (125cm), Richard Opavský (145cm) a Jakub Padalík (150cm).

Za jednotlivce reprezentovali: Adam Procházka (125cm), Tomáš Rathuzký (120cm), Radim Hřebačka (145cm-osobní rekord)), Kristýna Hricová (115cm) a Denisa Navrátilová (115cm).

1.místo obsadila ZŠ Slovácká „B“ a druhé ZŠ Slovácká „A“.

Závodů se zúčastnilo celkem 102 závodníků z 9 škol a 1 sportovního oddílu.

 

Mgr. Zuzana Pappová

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského