Školní kolo v recitaci (strarší) 16-17

recitace 16 17Naše školní kolo soutěže v uměleckém přednesu se konalo 22. 2. 2016. Letošní nižší účast byla ovlivněna nemocností soutěžících. Žáci z 6. – 8. ročníku se sešli poslední únorový den, aby si společně připomněli, jak může být poezie krásná. Po pečlivém výběru básní známých i méně známých autorů a svědomité přípravě předvedli velmi pěkné a vyrovnané výkony.

Mezi hlavní kritéria hodnocení patří přirozenost projevu, umělecká hodnota básně, interpretační úroveň dítěte a celková kultura projevu.

Vyučující českého jazyka Mgr. Z. Pláteníkové s organizací ochotně pomohla S. Čadová, které se rovněž zapojila do hlasování.

Výherkyně obdržely diplom a drobnou cenu. Gratulujeme!

Okresního kola se nezúčastníme.

Vítězi se stali: 1. místo – K. Pindurová – 8. A

2. místo – S. Ševčíková – 8. A

3. místo – V. Kuriálová – 7. A

- M. Pindurová – 6. A

Mgr. Z. Pláteníková

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského