Okresní kolo ve šplhu - mladší 16-17

splh mladsiVe středu 30.11.2016 proběhlo okresní kolo ve šplhu na ZŠ Slovácká. Naši školu reprezentovalo 18 žáků z 1.stupně.

Dva žáci dosáhli na medailové umístění, někteří těsně za medailemi. Krásné 2.místo vybojoval Filip Michalica a hned za ním byl 3. Jiří Fibich. Medaile „uklouzla“ o pár desetin sekundy Veronice Divulské, která obsadila pěkné 4.místo. Šestá skončila Patricie Růžičková, sedmá místa obsadili Petr Švéda, Albert Karmasýn a Simona Petrjánošová, osmý byl Adam Košulič, desátý Vu Quang Hai, jedenáctá Karolína Hanáková a Nikol Helešicová, dvanáctý Ondřej Vintrlík a Simona Baránková, třináctí došplhali Jan Kašpar, Václav Rolník a Iva Schejbalová, čtrnáctý Oskar Michalovič a patnáctá Vanessa Bezucká.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích (1.-3.třídy a 4.-5.třídy), zvlášť dívky a chlapci. Celkem se zúčastnilo 77žáků ze 6 škol.

Mgr. Zuzana Pappová

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského