Bobr Cup 16-17

bobr cup 16 17EVVO – orientační závod

V pondělí 24.10.2016 se za příjemného podzimního počasí konal 1.ročník přírodně zaměřeného orientačního závodu v Kančí oboře. Jednalo se o celodenní program pro žáky ZŠ, který měl probudit zájem o fenomén jménem bobr. Cílem této aktivity bylo nechat žáky aktivně proniknout do míst, která aktuálně obývá bobr evropský a seznámit je s jeho životním prostředím a potřebami. Žáci se seznámili s tím, jak vypadá bobří jídelna, bobří hráz a bobří polohrad. V neposlední řadě se dozvěděli o přírodních hodnotách jihomoravské lužní krajiny.

Závodu se zúčastnili čtyřčlenné skupiny žáků 1. i 2. stupně. Naši školu reprezentovala tři družstva. Za 1.stupeň Richard Smolík (2.), Karolína Hanáková (3.), Aneta Krejzová (4.) a Olga Kocandová (5.). Ve své kategorii zvítězili, celkově byli druzí. 2.stupeň reprezentovala dvě družstva, v prvním byla Eliška Fikejsová (6.), Jakub Neuhauser (7.), Sára Ševčíková (8.) a Richard Opavský (9.) a ve druhém Adam Procházka (6.), Vladimír Schejbal (7.), Sára Čadová (8.) a Barbora Weidlichová (9.). První družstvo celkově i ve své kategorii zvítězilo a druhé bylo celkově čtvrté a ve své kategorii třetí.

Po celou dobu programu bylo zajištěno bohaté občerstvení. Žákům se závod moc líbil, protože byl zajímavý, poučný, sportovní i přírodovědný a také dobrodružný.

Mgr. Z. Pappová

Foto zde

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského