EVVO – Jeskyně Na Turoldu 16-17

turold 16 17Žáci IX.A se vypravili ve čtvrtek 22.9.2016 do Mikulova, aby se seznámili s jeskyní, která se nachází na okraji města Mikulova, na vrchu Turoldu.

V jeskyni měli žáci odborný výklad průvodce, proložený různými zajímavými i vtipnými speleologickými historkami. Po prohlídce jeskyně následovalo zhlédnutí geologického parku, který nabízí obrovské vzorky hornin vyvřelých, usazených a přeměněných. Žákům se jeskyně velmi líbila a napsali toto:

„Na začátku jeskyně je obrovský balvan, kterému se říká strážce. Měl by chránit jeskyni před vandaly. Ale přesto tam tito vandalové vtrhli a ukradli nějaké kameny, nějaké pomalovali. V jeskyni jsou různé síně: zlatá, bílá, žlutá."(Herzová)

„Prohlídka se mi moc líbila, i když jsem tam byla už potřetí. Líbil se mi výklad, co měl náš pan průvodce připravený. Bylo to jak zajímavé, tak i vtipné, protože průvodce někdy prohodil nějaký vtípek"(Roučková)

„V jeskyni je asi kolem 40 sklíček, které upozorňují na pohyb kamenů. Sklíčka jsou daná na místech, kde hrozí nebezpečí zhroucení"(Husička)

„Když jsme se pokochali krásou jezírka, vyšlapali jsme o patro výš do pohádkové místnosti, kde jsme mohli využít své představivosti. Uviděli jsme Venuši zamlada, zamilovaný pár, žraločí tlamu a spoustu dalších útvarů. Je krásné, co vše dokáže příroda vytvořit sama, když do ní nezasahuje člověk."(Drábková)

                                                                                                                                                 Mgr. Z. Pappová

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského