"Doskoč na olympiádu" 16-17

doskoc na olympiaduŽáci naší školy-skokani do dálky se v úterý 20. 9. 2016 zúčastnili slavnostního otevření nového dálkařského sektoru na stadionu Lokomotivy pod dohledem olympioniků, Martiny Darmovzalové-Šestákové a Radka Jušky, kteří jsou odchovanci břeclavské atletiky.

Skákání do nového doskočiště s novým pískem bylo příjemné a soutěživé, někteří si dokonce vytvořili svůj osobní rekord. Reprezentovali nás tito žáci:

1. místa: Tadeáš Pařenica 385 cm,  Nikola Herzová 480 cm

2. místa: Zuzana Václavovičová 436 cm,  Radim Hřebačka 410 cm

3. místo: Samuel Herza 410 cm,  Denis Novák 340 cm,  Jakub Halášek 466 cm 

4. místa: Denisa Navrátilová 420 cm,  Kristýna Hricová 365 cm,

Bez umístění: Šimon Kristoň 322 cm, Simona Hnátová 283 cm, Tereza Kašparová 385 cm, Adam Procházka 380 cm, Tomáš Rathuzký 392 cm, Václav Kos 364 cm, Eliška Bajzová 384 cm, Lenka Baránková 395 cm, Soňa Baránková 402 cm, Jakub Neuhauser 370 cm, Vít Kolář 374 cm.

                                                                                                                               Mgr. Z. Pappová

Foto zde

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského