Slavnostní přivítání prvňáčků 16-17

vitani prvnacku 16 171. září proběhlo slavnostní přivítání a pasování prvňáčků v tělocvičně naší školy. Tento významný den se zapsal do paměti nově příchozím dětem, rodičům a také pedagogickému sboru. Budoucí prvňáčci přicházeli do školy s úsměvem na tváři a mírnou zvědavostí, jak bude tento den probíhat. Po úvodní promluvě paní ředitelky probíhalo seskupení dětí 1.A a jejich následné pasování místostarostou Ing. Urbanem, který doplnil pasování přáním do budoucího školního roku. Žáci školního parlamentu poté předali dárečky a medaile novým žáčkům. Poté byla seskupena třída 1.B a taktéž pasována na školáky. Celý slavnostní program doplnila vystoupení žáků školy. Hrou na flétnu ohromil M. Suchánek a taktéž recitace přednesená V. Charvátovou a D. Trensingerovou sklidila u posluchačů obdiv a velký potlesk. Následně se noví žáčci přesunuli do tříd, kde proběhl krátký program vedený třídními učitelkami. Žáci si našli ve třídě své vlastní místo v lavici, rozhlédli se po třídě a seznámili se s paní učitelkou. Poté si pro žáky přišli rodiče a žáci se spokojeným výrazem odcházeli ze školy.

Přejeme prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, chodili do školy rádi a jejich spokojený úsměv na tváři vydržel nejen celou první třídu.

Mgr. Jana Kratochvílová a Mgr. Milena Vražinová

Foto zde

Video zde

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského