Den dětí 16-17

Den dětí s Lednicí

Na naší škole se stalo tradicí oslavit Den dětí se žáky ZŠ Lednice. Letos jsme slavili již pojedenácté. Žáci soutěžili ve sportovních disciplínách a výtvarném umění.

Při sportování si změřili síly v netradičních disciplínách (běh s pinpongovým míčkem na lžíci, slalomový a překážkový běh, hod plným míčem, trojskok, štafetový běh, běh celého družstva) a v kolektivních hrách - přehazované dívek a kopané chlapců.

Žáci byli rozděleni na mladší (6.-7.tř.) a starší kategorii (8.-9.tř.). V kategorii mladších v netradičních disciplínách zvítězila Lednice před žáky ze 6.A, třetí skončila 7.A. Ve starších se na 1.místě umístila 9.A, druhá byla Lednice a třetí 8.A.

V kopané zvítězili starší žáci z Lednice nad Poštornou 3:0, mladší ledničtí žáci porazili poštorenské mladší 7:0. Přehazovanou vyhrály mladší i starší žákyně z Lednice nad žákyněmi z Poštorné shodně 2:0.

Mgr. Zuzana Pappová

Téma výtvarného tvoření v letošním roce byl Lednicko- valtický areál ztvárněný technikou kolorované kresby. Soutěžící si mohli přinést obrázek vybrané památky. Všechny práce byly velmi zdařilé. Porota, složená z vyučujících a také žákovský parlament, vybrali nejlepší práce.

Umístění v kategorii 6. - 7. tříd: 1. místo Machovcová Jana

2. místo Pollák Stanislav

3. místo Pekárková Tereza všichni z Lednice

II. kategorie 8. – 9. Tříd: 1. místo Moravčíková Lucie z 8.A

2. místo Padalík Jakub z 8.A

3. místo Hrančíková Natálie z Lednice

Žákovský parlament vyhodnotil jako nejlepší práci výtvor Petry Roučkové z 9.A  

Mgr. Cimbálková

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského