• zspostorna.cz

Školní kolo ve šplhu - starší 17-18

V úterý 14.11. a ve středu 15.11.2017 proběhlo na naší škole školní kolo ve šplhu. Žáci šplhali na tyči dlouhé 4,5m a měli dva pokusy. Ten lepší pokus jim zajistil umístění. Byli rozděleni na dívky a chlapce ve dvou kategoriích: mladší žactvo (6.-7.třídy) a starší žactvo (8.-9.třídy). Výkony byli velmi dobré, někteří si vytvořili osobní rekordy a ti nejlepší postupují do okresního kola.

Mgr. Pappová Zuzana

Výsledky

Školní kolo ve šplhu - mladší 17-18

 V první polovině listopadu proběhlo na 1. stupni naší školy školní kolo ve šplhu. Soutěže se zúčastnili žáci 1. – 5. ročníku, kteří byli rozděleni do 3 kategorií.

  V 1. KATEGORII závodili chlapci a dívky  obou prvních tříd, k nejlepším patřili :

1. místo : J. KOPŘIVA

2. místo :  M. ŽŮREK

3. místo : V. BARTOŠÍK

 2. KATEGORIE : 2. a 3. ročník

1. místo : V. DIWULSKÁ – 5,88s                                                     1. místo :  J. HORNÍČEK – 5,46 s

2. místo : N. KRŠŇÁKOVÁ  - 6.23 s                                                     2. místo : V. ROLNÍK – 6,56 s

3. místo : S. SAMSONOVÁ – 7,09 s                                                  3.místo : D. KOŠULIČ – 6,58 s

 3. KATEGORIE : 4. a 5. ročník

1. místo : P. RŮŽIČKOVÁ – 5, 38 s                                                    1.místo : F. MICHALICA – 3,95 s

2. místo : V. BEZUCKÁ – 5, 48 s                                                       2. místo :  A. KARMASÝN – 4, 09 s

3. místo : S. PETRJÁNOŠOVÁ – 5, 78 s                                              3. místo :  P. BARÁNEK – 4, 51 s

 Ti nejlepší nás budou reprezentovat v okresním kole, které proběhne 22. 11. 2017. Našim závodníkům budeme držet pěsti a přát velmi rychlé časy a co nejlepší umístění.

Mgr. Eva Cyprisová

2.AB projektové vyučování 17-18

Den s bramborou

V úterý 17. 10. 2017 proběhlo u druháčků projektové vyučování Den s bramborou.

Děti se seznámily se zemědělskou plodinou - jejím původem a zpracováním. Téma provázelo celé dopoledne – počítání, jazykové hrátky, hry s bramborou, vyrábění bramborových postaviček, bramborová razítka a také výroba pokrmu z brambor.

Na závěr proběhla ochutnávka domácích pokrmů a také hodnocení nejhezčích brambor diplomem.

 

Mgr. Jana Kratochvílová, Mgr. Milena Vražinová

Výukový program - E.ON 17-18

V pondělí 16. 10. 2017 žáci 8. a 9. ročníku absolvovali program od společnosti   E.ON pod názvem „Bod zlomu“.

Jedna část probíhala v interaktivním kamionu, kde  žáci besedovali o zdrojích energie, a jejich zásobách a také o historickém vývoji ve výrobě energií.

Druhá část proběhla v učebně fyziky. Dostali za úkol rozdělit zdroje energií a obhájit důležitost rozvoje a využití nevyčerpatelných zdrojů energie. Na konci vždy plnili rozličné praktické úkoly. Všichni byli odměněni drobnými dárky.

Mgr. Cimbálková

 

Návštěva divadla 17-18

Divadelní hra „Deník Anny Frankové“

     Je tomu už mnoho let, co naše škola navštívila jiné divadlo než Mahenovo. Jelikož jsme s paní Mgr. Pláteníkovou v Mahenově divadle nevybrali žádnou vhodnou inscenaci, uchýlili jsme se k drobnému „risku“ a objednali jsme představení v divadle Polárka, které je známé spíše představeními pro první stupeň.

     Zvolili jsme hru „Deník Anny Frankové“. Do Brna s námi jelo 17 žáků z 9. A, 28 žáků z 8. A a místa v autobuse doplnilo i pět žaček ze 7. A.

     Divadlo Polárka je sice menší, ale hereckými výkony a atmosférou při inscenaci se nafouklo do rozměrů výše zmíněné „Mahenky“. Studenti byli společně s námi pohlceni atmosférou úkrytu Anniny rodiny. Herecké výkony podtrhovaly i další prvky divadelního představení – od perfektně zvolených kulis po kostým nacistického policisty, který mezi diváky dupal v dřevácích a svítil všem do obličeje.

     I přesto, že se herci někdy snažili situaci kolem nacistického nátlaku na židy odlehčit humorem, byl konec představení (stejně jako osud židů) smutný a některé žačky si potajmu utíraly oči kapesníkem.

     Na zpáteční cestě hodnotili všichni studenti návštěvu divadla velmi pozitivně a myslím si, že v nich zanechala víc než to, že byli jen na nějakém školním výletě v Brně.

Budeme se moc těšit na další představení.

Mgr. Michal Škamrada

 

Návštěva Vídně 17-18

 

Dne 11. 10. 2017 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili jednodenního poznávacího zájezdu do Vídně.  Cílem zájezdu bylo prohloubit znalosti týkající se nejen geografického, historického a kulturního poznání hlavního města Vídně, ale i znalosti z oblasti jazyka německého. Celý program byl koncipován tak, aby byl v souladu s naším školním vzdělávacím programem, kdy si žáci rozšířily znalosti rakouských dějin a kultury v souvislosti s našimi a celou Evropou, získali základní informace o gastronomii, politické situaci, nástupu Habsburků, Habsburské monarchii a průřezu architektonických slohů. Zájezd byl zahájen návštěvou sídla OSN ve Vídni (jedno ze 4 sídelních měst této organizace), často nazývané UNO City, otevřené v roce 1979. Zde si žáci prohlédli některé ze sálů budovy a rovněž si vyslechli zajímavý a poutavý výklad nejen o historii OSN, ale i tom, čím se sídlo OSN ve Vídni zabývá. Během prohlídky byli žáci rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina absolvovala výklad průvodkyně ve slovenském a druhá (na vlastní žádost žáků) v jazyce anglickém a zároveň i německém s následným překladem do českého jazyka. V rámci zájezdu měli žáci možnost se projít císařskou Vídní – pěšky přes Volksgarten, Heldenplatz, Hofburg, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, katedrálu sv. Štěpána.  Část svého osobního volna strávili ve vídeňské kavárně Rosenberg, odkud si jako dárek odnesli porcelánový hrníček s logem kavárny. Žáci byli s výletem spokojeni, nejvíce je zaujala návštěva OSN.

 

Přednáška Čas proměn 17-18

 

9. října jsme žákům VI. A nabídli vzdělávací program o dospívání dívek. Lektorka ze společnosti MP Education nás navštívila s přednáškou nazvanou „Čas proměn“. Svůj výklad doplněný prezentací přizpůsobila věku děvčat šestého ročníku. Hovořila o tělesných, psychických a sociálních změnách v období dospívání. Žákyně pozorně naslouchaly a rovněž využily možnosti klást otázky. V závěru děvčata obdržela malý dárek.

Přednáška byla poučná a srozumitelná.

 Program je vhodným doplněním sexuální výchovy, která je součástí školního vzdělávacího programu, předmětu výchova ke zdraví a přírodopisu.

Krajské kolo přespolního běhu 17-18

Starším děvčatům se podařilo, stejně jako v loňském roce, zvítězit v okresním kole a postoupit do kola krajského, které se uskutečnilo v pátek 6.10.2017 v Hodoníně. Tam už se jim tolik nedařilo a doběhly si pro 6. místo. Trať byla dlouhá 1 500m a vedla lesoparkem v blízkosti městského stadionu U Červených domků.

Družstvo tvořila tato děvčata: Julie Baránková, která doběhla 12., Sára Namešpetrová 15., Denisa Navrátilová 20., Soňa Baránková 31. a Zuzana Václavovičová 33. Soupeřkami jim byla družstva ze Židlochovic, Letovic, Vyškova, Hodonína, Velké nad Veličkou a Znojma.


Preventivní programy 17-18

 preventivni programyZačátkem října do naší školy opětovně zavítaly lektorky z Centra prevence – Společnosti Podaných rukou z Brna. V rámci všeobecné prevence se ve třídách VI. A, VI. B, a VII. A uskutečnil program s názvem Vztahy ve třídě. Tato prožitková lekce plná her, při kterých žáci spolupracovali, radili si a pomáhali, měla zjistit, zda třídní kolektiv funguje jako tým. Program vzbudil velký zájem, ze tříd se ozýval smích. Žáci se přesvědčili, jak je i ve škole důležité se lépe poznávat a vzájemně si důvěřovat. Lektorky opouštěly naši školu spokojené, chválily si spolupráci s našimi žáky.

Žáci VIII. A měly program zaměřený na drogovou prevenci nazvaný Příběh z obrázků. Životní příběh člověka, který byl zpracován podle skutečné události komiksovou formou, plně zaujal. Beseda, při níž byli žáci zapojeni jako čtenáři příběhu, ukázala, kolik toho žáci o problematice vědí a jaké jsou jejich postoje. Žáci se nebáli se klást doplňující otázky a vkládat své komentáře k příběhu. I tuto třídu lektorka pochválila za projevený zájem a aktivní práci na programu.

 

Okresní kolo v přespolním běhu 17-18

Okresní kolo v přespolním běhu, které se uskutečnilo 3.10.2017 v lese za sídlištěm Na Valtické, bylo pro naši školu úspěšné. Všechna čtyři družstva stála na stupních vítězů.

Nejúspěšnější byly starší žákyně, které zvítězily, když porazily ZŠ Slováckou a ZŠ Drnholec. Reprezentovaly tyto dívky: Julie Baránková(5.), Denisa Navrátilová(6.), Sára Namešpetrová(7.), Soňa Baránková(11.), Zuzana Václavovičová a Lenka Baránková. Celkem běželo 16 závodnic.

Za mladší žákyně, které skončily na hezkém 2.místě, běžely tyto dívky: Kateřina Šomodiová(8), Radka Helešicová(9.), Nicol Helešicová(10.), Tereza Kašparová(13.), Olga Kocandová(16.), Simona Baránková(21.). Celkem běželo 33 závodnic. Skončily za ZŠ Slovácká a porazily ZŠ Kobylí, ZŠ Valtice a ZŠ Drnholec.

3.místa shodně vybojovala družstva mladších a starších žáků.

Starší reprezentovali tito žáci: Vojtěch Tichý(13.), Radim Hřebačka (15.), Vít Kolář(17.), Ondřej Průdek(18.) a Vladimír Schejbal(19.). Celkem běželo 21 žáků. Porazila je ZŠ Slovácká a ZŠ Drnholec.

Mladší běželi ve složení: Tomáš Rathuzký(7.), Jan Škoda(12.), Adam Procházka(20.), Tadeáš Pařenica(25.), Samuel Herza(31.) a Štěpán Horníček(36.). Celkový počet běžců byl 43. Skončili za ZŠ Slovácká a ZŠ Drnholec, porazili ZŠ Nikolčice, ZŠ Kupkova, ZŠ Valtice a ZŠ Na Valtické.

Děvčatům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v krajském kole, které se koná v pátek 6.10.2017 v Hodoníně.

 

Školní kolo v přespolním běhu 17-18

prespolni beh skolni kolo 17 18Tak jako každý rok, i letos, si žáci naší školy změřili síly ve vytrvalostním, přespolním běhu, který se uskutečnil v pátek 22.9.2017, a to v rámci preventivního programu „Běh pro zdraví“. V letošním roce byla změněna trasa tohoto běhu. Od Včelínku, kde je zákaz vstupu, byla přemístěna do  lesíka za TJ Tatran Poštorná. Počasí přálo, ale trať byla po deštivém týdnu blátivá. Přesto běh žáci zvládli velmi dobře.

Závodili žáci VI.- IX. tříd ve dvou kategoriích (mladší, starší), zvlášť dívky a chlapci.

Mgr. Pappová Zuzana

Výsledky

Atletický čtyřboj - okresní i kraské kolo 17-18

atl ctyrboj 17 18Tato soutěž byla přesunuta z června na září, a to se odrazilo na výkonech žáků. Po prázdninách byly o něco horší. Atletický čtyřboj se uskutečnil v úterý 26.9.2017 na stadioně Lokomotivy Břeclav. Proběhlo zároveň okresní a krajské kolo.

Naši školu reprezentovala dvě družstva – starší žákyně a starší žáci

Starší žákyně ve složení Lenka Baránková, Soňa Baránková, Denisa Navrátilová, Nikol Klimovičová a Sára Namešpetrová obsadily 2.místo v okrese a 5.místo v kraji. Nejlépe bodující členkou družstva byla L. Baránková.

Starší žáci ve složení Radim Hřebačka, Adam Procházka, Tomáš Rathuzký, Samuel Herza a Tadeáš Pařenica obsadili 3.místo v okrese a 7.místo v kraji. Nejlépe bodujícím členem družstva byl R. Hřebačka.

Mgr. Pappová Zuzana

Evropský týden mobility 17-18

V rámci Evropského týdne mobility pořádalo město Břeclav dne 21. září 2017 dopravní soutěž pro školy na dopravním hřišti v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi. Naši školu reprezentovali v každé kategorii jeden chlapec a jedna dívka ze 4. až 9. ročníku. Děti si vyzkoušely jízdu podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti pod dohledem policistů a pomalou jízdu ve vytyčeném úseku. Ověřily si základní znalosti pravidel silničního provozu a příslušníci policie je poučili o povinné výbavě jízdního kola. Záchranáři jim předvedli první pomoc. V každé disciplíně byli nejúspěšnější odměněni drobnými dárky.

Mgr. Cimbálková

Informace - náboženství

 Vážení rodiče,

výuka náboženství bude zahájena dne 20. 9. 2017 v 17.00 hod. v kostele.

V případě zájmu můžete přihlásit své dítě v kostele nebo na faře.

Mgr. Yveta Polanská

Dotazníkové šetření "Mapa školy" - výsledky

 Vážení rodiče,

na konci uplynulého školního roku proběhlo dotazníkové šetření „Mapa školy“.  Realizátorem projektu byla společnost Scio.

Děkuji všem, kteří se zapojili a není jim kvalita vzdělávání u nás ve škole lhostejná.

Počet vrácených a vyhodnocených dotazníků naší školy v číslech: rodiče – 141; učitelé – 20; provozní zaměstnanci – 11; žáci 1. stupeň – 213;  žáci 2. stupeň – 108. 

V příloze najdete shrnutí výsledků a porovnání s ostatními zúčastněnými školami.

Mgr. Yveta Polanská

Výsledky

Vítání prvňáčků 17/18

zapis 16 17V pondělí 4. září se uskutečnilo v tělocvičně „bílé“ školy v ZŠ Břeclav, Komenského 2 slavnostní setkání rodičů a čtyřiceti prvňáčků při příležitosti zahájení povinné školní docházky.

Po přivítání ředitelkou školy a třídními učitelkami  se předání symbolických klíčů od školy ujal pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Dárečky, které pro ně škola připravila, předal spolu se žáky školního parlamentu místostarosta Břeclavi Zdeněk Urban. Žáci druhých a třetích tříd přivítali své nové mladší spolužáky hrou na flétnu a recitací.