• zspostorna.cz

Vlastivědný projekt ve IV.A

4 a vlastivedny projekt 16 1V rámci učiva vlastivědy si děti ze IV.A připravily průběžný vlastivědný projekt o českých městech a krajích. Nejprve si vytvořily dvojice a zvolily konkrétní město nebo kraj. Doma si projekt připravily.

Děti hledaly na internetu, v knihách, časopisech či encyklopediích. Potom svoji práci prezentovaly před třídou. Také se navzájem hodnotily. Prezentace byla zpracována i na plakáty s různými obrázky, znaky krajů i měst, nechyběly i pověsti.

Vše děti výtvarně dotvořily a plakáty vyzdobily třídu. Projekt vedl ke vzájemné komunikaci a spolupráci.

Foto zde

Preventivní program "Nehodou to začíná"16-17

V závěru školního roku se žáci 9. ročníku zúčastnili v kině Koruna preventivního a vzdělávacího projektu společnosti DEKRA.

Pořad nazvaný „Nehodou to začíná“ byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Vystoupili v něm odborník na drogovou problematiku, dopravní policisté a zdravotník.

Moderátor celé akce zajímavě zapojoval přítomné žáky, a tak přispěl k úspěchu tohoto programu.

Mgr. Z. Pláteníková

Škola v přírodě 16-17

skola v prirode 16 17Ve dnech 5.6. – 9.6. 2017 se žáci IV.A a IV.B zúčastnili školy v přírodě v Horní Bečvě (hotel Cherry), nedaleko Rožnova pod Radhoštěm v malebné oblasti Beskyd u přehrady Horní Bečva. Počasí nám přálo a po celou dobu svítilo sluníčko.

V úterý jsme podnikli výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Děti navštívily místní skanzen, prohlédly si „Valašskou dědinu“ a „Dřevěné městečko“. Ve „Valašské dědině“ na děti čekala různá starobylá dřevěná stavení, zvířata, kovář a stará škola.

Poté jsme zavítali na rožnovské náměstí, kde děti navštívily různé obchůdky.

Ve čtvrtek jsme se vydali na Pustevny, dále k soše Radegasta a potom si děti vyšláply na horu Radhošť, kde spatřily sochu Cyrila a Metoděje a malebný dřevěný kostelík. Některé děti zde vylezly i na rozhlednu, odkud měly krásný výhled do okolní krajiny.

Během pobytu děti absolvovaly stezku odvahy, opékání špekáčků, karneval, diskotéku, různé hry a soutěže o ceny (malování na chodníku, pexesománii,

vyrobily si ruční papír, připravily si pro ostatní různé scénky, nechybělo také bodování uklizených pokojů, šipkovaná s pokladem atd.)

Po celou dobu pobytu nám přálo teplé a příjemné počasí. Domů se děti vrátily pěkně opálené a se spoustou zážitků.

Foto zde

Čokoládová tretra 16-17

Již potřetí, 7. 6. 2017, pozvala TJ Lokomotiva Břeclav naše děti na "čokoládové" závodění v běhu. Zúčastnilo se 233 malých běžců z mateřských a základních škol nejen našeho regionu, ale i z okolí Prahy.

Z naší školy se zúčastnilo 33 žáků druhé, třetí a páté třídy. Běželi podle ročníku narození. Ročníky 2009-2008 běželi 200m, 2007-2006 běželi 300m. Dlouhé sprinty byly náročné, ale žáci se s tím vypořádali velmi dobře.

Nejlépe zaběhl a zvítězil žák 3. třídy Martin Čejka, který si svým vítězstvím vybojoval start na mezinárodním atletickém mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Další krásné umístění na stupních vítězů vybojoval žák 1.třídy Matěj Pešl, který doběhl na 2.místě a páťačka Simona Baránková, která skončila na 3.místě. Do desátého místa se ještě umístil Denis Novák na 5. místě, žáci druhé třídy Dominik Košulič, který skončil čtvrtý, Barbora Konečná a Richard Smolík shodně šestí, žák páté třídy Jan Škoda osmý.

Další závodníci a jejich umístění: 6. Barbora Konečná, 12. Ondřej Bohuslav a Štěpán Horníček, 16. Veronika Diwulská, 17. Amálie Tshopová, 20. Karolína Pekárová, Anna Riegerová a Tomáš Čoma, 21. Patricie Růžičková, 22. Ondřej Vintrlík, 23. Dominika Limová a David Abrman, 24. Oskar Michalovič a Michal Košulič, 25. Karolína Hanáková a Lukáš Mátl, 26. Amálie Baránková, 27. Karolína Plimlová a Adam Košulič, 29. Erik Grégr, 31. Timea Okasová a Dominik Šoška, 32. Zuzana Dobrovská, 33. Šimon Goldman, 36. Roman Štefka, 37. Erik Vajbar, 38. Matěj Fojtík, Anna Riegerová.

Krajské kolo víceboje OVOV 16 - 17

Z 2. místa v okresním kole vícebojařské soutěže OVOV postoupilo družstvo našich žáků do kola krajského. Z jednotlivců postoupila S.Baránková, D.Novák, Š.Kristoň, E.Fikejsová a V.Kos. Krajské kolo proběhlo 5.6.2017 na stadionu VUT v Brně.

Sportovci bojovali s velkým nasazením, zodpovědně a vytvořili si několik osobních rekordů. Stačilo to ale pouze na 6.místo v kraji (ze 13 škol).

Družstvo tvoří tito žáci: Zuzana Václavovičová, Lenka Baránková, Soňa Baránková, Denisa Navrátilová, Adam Procházka, Radim Hřebačka, Tomáš Rathuzký a Samuel Herza. Tentokrát soutěžili žáci v těchto 6 disciplínách: 60m, skok daleký, hod míčkem, 1000m, shyby, a sedy-lehy.

V jednotlivcích dosáhli někteří také vynikajících výsledků: Simona Baránková obsadila 3.místo a Denis Novák skončil na velmi pěkném 2.místě.

Mgr. Zuzana Pappová

Den dětí 16-17

Den dětí s Lednicí

Na naší škole se stalo tradicí oslavit Den dětí se žáky ZŠ Lednice. Letos jsme slavili již pojedenácté. Žáci soutěžili ve sportovních disciplínách a výtvarném umění.

Při sportování si změřili síly v netradičních disciplínách (běh s pinpongovým míčkem na lžíci, slalomový a překážkový běh, hod plným míčem, trojskok, štafetový běh, běh celého družstva) a v kolektivních hrách - přehazované dívek a kopané chlapců.

Žáci byli rozděleni na mladší (6.-7.tř.) a starší kategorii (8.-9.tř.). V kategorii mladších v netradičních disciplínách zvítězila Lednice před žáky ze 6.A, třetí skončila 7.A. Ve starších se na 1.místě umístila 9.A, druhá byla Lednice a třetí 8.A.

V kopané zvítězili starší žáci z Lednice nad Poštornou 3:0, mladší ledničtí žáci porazili poštorenské mladší 7:0. Přehazovanou vyhrály mladší i starší žákyně z Lednice nad žákyněmi z Poštorné shodně 2:0.

Mgr. Zuzana Pappová

Téma výtvarného tvoření v letošním roce byl Lednicko- valtický areál ztvárněný technikou kolorované kresby. Soutěžící si mohli přinést obrázek vybrané památky. Všechny práce byly velmi zdařilé. Porota, složená z vyučujících a také žákovský parlament, vybrali nejlepší práce.

Umístění v kategorii 6. - 7. tříd: 1. místo Machovcová Jana

2. místo Pollák Stanislav

3. místo Pekárková Tereza všichni z Lednice

II. kategorie 8. – 9. Tříd: 1. místo Moravčíková Lucie z 8.A

2. místo Padalík Jakub z 8.A

3. místo Hrančíková Natálie z Lednice

Žákovský parlament vyhodnotil jako nejlepší práci výtvor Petry Roučkové z 9.A  

Mgr. Cimbálková

Den dětí na 1. stupni 16-17

Při příležitosti Mezinárodní ho dne dětí paní učitelky 1. stupně zajistily pro žáky návštěvu filmového představení v kině Koruna.

Děti zhlédly animovanou komedii Příšerky pod hladinou, která se jim velmi líbila. Po představení si svůj svátek osladily zmrzlinou.

Mgr. Eva Cyprisová

Atletický čtyřboj krajské kolo 16-17

Velkého úspěchu dosáhla starší děvčata na krajském kole atletického čtyřboje, který proběhl ve středu 31.5.2017 na stadionu Lokomotivy. Porazila ZŠ Slovácká, dvě družstva z Tišnova, dvě družstva z Brna, ZŠ Kupkova a zvítězila. O vítězství se zasloužily tyto žákyně: Nikola Herzová, Soňa Baránková, Lenka Baránková, Zuzana Václavovičová. Nejlépe bodující členkou družstva byla N. Herzová, která obsadila v celkovém hodnocení 2.místo.

Soutěže se také účastnili starší žáci, kteří obsadili 4.místo. O tento výsledek se postarali tito závodníci: Lukáš Křivánek, Jakub Halášek, Radim Hřebačka, Richard Opavský a Milan Rolinek. Nejlépe bodujícím členem družstva byl R. Opavský.

Blahopřejeme!

Mgr. Zuzana Pappová

Preventivní programy 16-17

Dne 30. 5. k nám do školy zavítaly lektorky z Centra prevence – Společnosti Podané ruce se dvěma preventivními programy.

První z nich - Kyberšikana – byl určen žákům 6. třídy. Druhý program nazvaný „Adéla ještě nevečeřela“ byl věnovaný problematice poruch příjmu potravy.

Besedy probíhaly v komunitním kruhu, který umožnil aktivní zapojení všech žáků. Formou her a práce ve skupinách se žáci dozvěděli něco o sobě, o svých spolužácích a spousty informací k probíranému tématu.

Oba programy jsou v dnešní době velmi aktuální a byly tedy velmi přínosné.

Mgr. Z. Pláteníková