• zspostorna.cz

Olympiáda v českém jazyce 16-17

 

2. 12. jsme uspořádali 43. ročník školního kola Olympiády v českém jazyce, do něhož se přihlásilo 16 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Tito jsou zařazeni do I. kategorie určené žákům základních škol a víceletých gymnázií. Mladší žáci se svými výkony vyrovnali starším deváťákům.

Žáci v maximálním stanoveném časovém limitu 120 minut řešili 7 gramatických úkolů a napsali slohovou práci.

Jazyková část prokázala jejich znalosti, logické myšlení a jazykový cit. Úkoly se tentokráte týkaly tvoření slov a prokázaly i bohatost slovní zásoby každého účastníka soutěže.

Ke slohovému úkolu na téma Moje vzlety a pády využili slohové útvary úvaha, popis a vypravování.

O svých Jazykových schopnostech a stylistických dovednostech nejvíce přesvědčili:

1. místoOpavský Richard (9. A)

2. místoKučerová Erika (9. A)

3. místoWeidlichová Barbora (9. A), Nešporová Karolína (8. A)

Vítězům gratulujeme, ocenili jsem je diplomem a sladkostí.

Do okresního kola postupují soutěžící z 1. a 2. místa. Přejeme jim hodně štěstí v tomto náročném soutěžním klání.

Mgr. Z. Pláteníková

Sebeobrana 16-17

sebeobrana 16 17Ve středu 30. 11. se žáci VIII. A a IX. A zúčastnili preventivního programu, lekce sebeobrany, který proběhl v tělocvičně pod vedením zástupců policie z Břeclavi. Jsou lektory techniky krav maga, tedy českého kontaktního boje. Tento systém sebeobrany představuje soustavu technik pro boj zblízka.

Po krátkém rozcvičení, protažení a rozehřátí na úvod jsme utvořili dvojice. Policisté vždycky nejdříve vše výborně vysvětlili a předvedli nám, co máme dělat. Pak jsme si všechny jednoduché, ale účinné chvaty a údery vyzkoušeli. Naučili jsme se pracovat s váhou protivníka, jak se chovat při napadení silnějším jedincem, jak se bránit v různých situacích a využít momentu překvapení. Za tu hodinku jsme se toho naučili hodně. Nejvíce se nám líbilo cvičení s lapami, s nimiž jsme se učili výpad zakončený kopem.

Byla to úžasná akce, přiměřená našemu věku. Máme zážitek, který nás něco naučil. Program se všem opravdu líbil, protože byl nejen zábavný, ale i přínosný.

Daniel Helešic

Slabikářová slavnost 16-17

slabikarova slavnost 16 17Ve středu 30. 11. 2016 proběhlo na naší škole slavnostní předávání SLABIKÁŘŮ žákům prvních tříd.

Děti za doprovodu členů žákovského parlamentu musely prokázat své čtenářské dovednosti.

Při svém putování na tajemnou půdu prvňáčci zvládli nejen čtení písmen, ale také slabik a slov.

Za odměnu dostali SLABIKÁŘ, se kterým se radostně vrátili do třídy.

Mgr. Milena Vražinová

Foto zde

Okresní kolo ve šplhu - mladší 16-17

splh mladsiVe středu 30.11.2016 proběhlo okresní kolo ve šplhu na ZŠ Slovácká. Naši školu reprezentovalo 18 žáků z 1.stupně.

Dva žáci dosáhli na medailové umístění, někteří těsně za medailemi. Krásné 2.místo vybojoval Filip Michalica a hned za ním byl 3. Jiří Fibich. Medaile „uklouzla“ o pár desetin sekundy Veronice Divulské, která obsadila pěkné 4.místo. Šestá skončila Patricie Růžičková, sedmá místa obsadili Petr Švéda, Albert Karmasýn a Simona Petrjánošová, osmý byl Adam Košulič, desátý Vu Quang Hai, jedenáctá Karolína Hanáková a Nikol Helešicová, dvanáctý Ondřej Vintrlík a Simona Baránková, třináctí došplhali Jan Kašpar, Václav Rolník a Iva Schejbalová, čtrnáctý Oskar Michalovič a patnáctá Vanessa Bezucká.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích (1.-3.třídy a 4.-5.třídy), zvlášť dívky a chlapci. Celkem se zúčastnilo 77žáků ze 6 škol.

Mgr. Zuzana Pappová

Okresní kolo ve šplhu - starší 16-17

Ve středu 30.11. ZŠ Slovácká pořádala okresní kolo ve šplhu. Žáci druhého stupně soutěžili v kategoriích 6.-7. třída dívky a chlapci a 8.-9. třída dívky a chlapci. V každé kategorii soutěžilo pět závodníků.

V kategorii divky 8.-9. třída zvítězila Zuzana Václavovičová.

Poprvé letos byla zavedena i soutěž družstev. Družstva chlapců a dívek 6.-7. tříd se umístila na 3. místě. Družstva dívek a chlapců 8.-9. tříd získaly výborná druhá místa.

Mgr. Oldřich Pražák

Ostatní umístění zde

Exkurze do úpravny vody 16-17

Dne 10. listopadu se žáci VIII. A v rámci rozšíření výuky chemie zúčastnili exkurze v nově zrekonstruovaném prostoru úpravny vody v Kančí oboře.

Žáci si prohlédli zrekonstruované prostory úpravny a dozvěděli se užitečné informace o důležitosti čištění a úpravy pitné vody v našem regionu.

Mgr. Cimbálková

Oplocování stromů 16-17

6 tr oplocovani stromuVýlet do Kančí obory se povedl. Bylo to příjemné dopoledne strávené mimo školu. Rozdělili jsme se do skupin po čtyřech. Ve skupinách jsme přinesli pletiva, tyče, kladiva a svorky.

Dohromady jsme oplotili 22 stromů. Všichni jsme spolupracovali a dozvěděli se něco o bobrech. Pánové Honza a Filip nám občas pomáhali zatlouct kůly a namotat pletivo. Pobavili jsme se a zároveň jsme se i něco naučili. Například to, že loni byla umístěna do hráze ocelová stěna, aby si bobři nedělali své nory.

Vyšlo nám i počasí. Chtěli bychom chodit na takové akce častěji. Výlet se nám líbil!

Žáci 6.A

Florbal 16-17

florbal 16 17V úterý 15.11. se naši mladší žáci zúčastnili turnaje ve florbale na ZŠ v Lanžhotě.

V turnaji nastoupilo šest družstev. Kromě naší školy soutěžily ještě družstva ze ŽŠ Kupkova,

ZŠ Slovácká, ZŠ Lanžhot, ZŠ Tvrdonice a Gymnázium Břeclav. Hrálo se systém každý s každým.

Náš tým nastoupil ve složení: Šimon Kristoň, Denis Novák (1 branka), Tadeáš Pařenica (2 branky), Tomáš Rathuzký, Adam Procházka (1 branka), David Hřebačka, Václav Kos, Radim Hřebačka a Vít Kolář.

Bohužel po pěti jednoznačných porážkách se kluci umístili na posledním šestém místě.

Mgr. Oldřich Pražák

Školní kolo ve šplhu 16-17

skolni kolo ve splhuV úterý, 22.11.2016, se v tělocvičně ČŠ soutěžilo ve šplhu.

Žáci byli rozřazeni do dvou kategorií (mladší a starší), zvlášť dívky a chlapci. Úroveň byla velmi dobrá, někteří si vytvořili i osobní rekordy. Celkem se zúčastnilo 77 žáků.

Pět nejlepších zástupců z obou kategorií bude reprezentovat školu v okresním kole, které se koná 30.11.2016 na ZŠ Slovácká. Novinkou v této soutěži je vyšší počet žáků reprezentujících školu – 5, z toho tři žáci tvoří družstvo, které má šanci postoupit do krajského kola.

Mgr. Zuzana Pappová

Výsledky školního kola

Oznámení realizačního týmu MAP

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že byly nově vytvořeny webové stránky k projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav.

Na internetové adrese www.map-breclavsko.cz budou postupně uveřejňovány informace v souvislostí s realizací projektu.

Realizační tým MAP v ORP Břeclav.