• zspostorna.cz

Beseda

SEX, AIDS A VZTAHY - preventivní program

23. 1. 2017

9. A – 8. 00 – 10. 45

8. A – 10. 55 – 13. 30

Beseda ve třídě zdarma.

Odborným garantem je Doc. MUDr. Jana Hamanová, Csc. – předsedkyně České společnosti dorostového lékařství České lékařské společnosti Jana Ev, Purkyně.

Mgr. Z. Pláteníková

Vánoční dílny 16-17

vynocni dilny 16 17Ve čtvrtek 15. prosince 2016 proběhly ve všech třídách prvního stupně Vánoční dílny.

Školou se linula vánoční atmosféra, rodiče přicházely v odpoledních hodinách do tříd svých dětí a vyráběly si spolu s nimi nejrůznější upomínkové předměty s vánoční tématikou.

Vyrábění svícínků, lepených andílků, nebo také ovocných dekorací doplňovaly melodie koled, vůně již napečeného cukroví a usušených křížal. V některých třídách proběhlo také zpívání dětí pro rodiče.

Celé odpoledne bylo završeno vytvořením svého výtvoru, který si děti odnášely domů. Nebylo také výjimkou, že děti navštívily více dílniček a zapojily se tak ve více třídách do svých nebo kolektivních činností.

Mgr. Jana Kratochvílová

Třeťáci v divadle 16-17

MOMO 1016Před Vánoci navštívily obě třetí třídy divadlo Polárka v Brně, kde shlédly „ pohádkový román“ s názvem Děvčátko Momo a ukradený čas.

Autorem je německý spisovatel Michael Ende. Příběh o děvčátku Momo a zlodějích času, který se odehrává v současnosti, všechny děti pozorně sledovaly a na závěr všichni pochopili, jak je důležité ztracené štěstí a dobrosrdečnost.

Mgr. Květa Klimovičová

Preventivní program pro páťáky 15-16

12. prosince se žáci 5. A i 5. B zúčastnili dvouhodinového preventivního pořadu PREVENCE UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, který pro ně připravila agentura Podané ruce.

Děti se seznámily s problematikou a následky požívání alkoholu. Povídaly si o jeho škodlivém působení na jednotlivé orgány i na celý lidský organismus a zdraví člověka.

Mgr. Eva Cyprisová

Olympiáda v českém jazyce 16-17

 

2. 12. jsme uspořádali 43. ročník školního kola Olympiády v českém jazyce, do něhož se přihlásilo 16 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Tito jsou zařazeni do I. kategorie určené žákům základních škol a víceletých gymnázií. Mladší žáci se svými výkony vyrovnali starším deváťákům.

Žáci v maximálním stanoveném časovém limitu 120 minut řešili 7 gramatických úkolů a napsali slohovou práci.

Jazyková část prokázala jejich znalosti, logické myšlení a jazykový cit. Úkoly se tentokráte týkaly tvoření slov a prokázaly i bohatost slovní zásoby každého účastníka soutěže.

Ke slohovému úkolu na téma Moje vzlety a pády využili slohové útvary úvaha, popis a vypravování.

O svých Jazykových schopnostech a stylistických dovednostech nejvíce přesvědčili:

1. místoOpavský Richard (9. A)

2. místoKučerová Erika (9. A)

3. místoWeidlichová Barbora (9. A), Nešporová Karolína (8. A)

Vítězům gratulujeme, ocenili jsem je diplomem a sladkostí.

Do okresního kola postupují soutěžící z 1. a 2. místa. Přejeme jim hodně štěstí v tomto náročném soutěžním klání.

Mgr. Z. Pláteníková

Sebeobrana 16-17

sebeobrana 16 17Ve středu 30. 11. se žáci VIII. A a IX. A zúčastnili preventivního programu, lekce sebeobrany, který proběhl v tělocvičně pod vedením zástupců policie z Břeclavi. Jsou lektory techniky krav maga, tedy českého kontaktního boje. Tento systém sebeobrany představuje soustavu technik pro boj zblízka.

Po krátkém rozcvičení, protažení a rozehřátí na úvod jsme utvořili dvojice. Policisté vždycky nejdříve vše výborně vysvětlili a předvedli nám, co máme dělat. Pak jsme si všechny jednoduché, ale účinné chvaty a údery vyzkoušeli. Naučili jsme se pracovat s váhou protivníka, jak se chovat při napadení silnějším jedincem, jak se bránit v různých situacích a využít momentu překvapení. Za tu hodinku jsme se toho naučili hodně. Nejvíce se nám líbilo cvičení s lapami, s nimiž jsme se učili výpad zakončený kopem.

Byla to úžasná akce, přiměřená našemu věku. Máme zážitek, který nás něco naučil. Program se všem opravdu líbil, protože byl nejen zábavný, ale i přínosný.

Daniel Helešic

Slabikářová slavnost 16-17

slabikarova slavnost 16 17Ve středu 30. 11. 2016 proběhlo na naší škole slavnostní předávání SLABIKÁŘŮ žákům prvních tříd.

Děti za doprovodu členů žákovského parlamentu musely prokázat své čtenářské dovednosti.

Při svém putování na tajemnou půdu prvňáčci zvládli nejen čtení písmen, ale také slabik a slov.

Za odměnu dostali SLABIKÁŘ, se kterým se radostně vrátili do třídy.

Mgr. Milena Vražinová

Foto zde

Okresní kolo ve šplhu - mladší 16-17

splh mladsiVe středu 30.11.2016 proběhlo okresní kolo ve šplhu na ZŠ Slovácká. Naši školu reprezentovalo 18 žáků z 1.stupně.

Dva žáci dosáhli na medailové umístění, někteří těsně za medailemi. Krásné 2.místo vybojoval Filip Michalica a hned za ním byl 3. Jiří Fibich. Medaile „uklouzla“ o pár desetin sekundy Veronice Divulské, která obsadila pěkné 4.místo. Šestá skončila Patricie Růžičková, sedmá místa obsadili Petr Švéda, Albert Karmasýn a Simona Petrjánošová, osmý byl Adam Košulič, desátý Vu Quang Hai, jedenáctá Karolína Hanáková a Nikol Helešicová, dvanáctý Ondřej Vintrlík a Simona Baránková, třináctí došplhali Jan Kašpar, Václav Rolník a Iva Schejbalová, čtrnáctý Oskar Michalovič a patnáctá Vanessa Bezucká.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích (1.-3.třídy a 4.-5.třídy), zvlášť dívky a chlapci. Celkem se zúčastnilo 77žáků ze 6 škol.

Mgr. Zuzana Pappová

Okresní kolo ve šplhu - starší 16-17

Ve středu 30.11. ZŠ Slovácká pořádala okresní kolo ve šplhu. Žáci druhého stupně soutěžili v kategoriích 6.-7. třída dívky a chlapci a 8.-9. třída dívky a chlapci. V každé kategorii soutěžilo pět závodníků.

V kategorii divky 8.-9. třída zvítězila Zuzana Václavovičová.

Poprvé letos byla zavedena i soutěž družstev. Družstva chlapců a dívek 6.-7. tříd se umístila na 3. místě. Družstva dívek a chlapců 8.-9. tříd získaly výborná druhá místa.

Mgr. Oldřich Pražák

Ostatní umístění zde