• zspostorna.cz

Oznámení

Vážení rodiče,

oznamuji, že na základě  § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pátek 29. 9. 2017 ředitelské volno.

                                                                                                            Mgr. Yveta Polanská

                                                                                                                 ředitelka školy

Informace - náboženství

 Vážení rodiče,

výuka náboženství bude zahájena dne 20. 9. 2017 v 17.00 hod. v kostele.

V případě zájmu můžete přihlásit své dítě v kostele nebo na faře.

Mgr. Yveta Polanská

Dotazníkové šetření "Mapa školy" - výsledky

 Vážení rodiče,

na konci uplynulého školního roku proběhlo dotazníkové šetření „Mapa školy“.  Realizátorem projektu byla společnost Scio.

Děkuji všem, kteří se zapojili a není jim kvalita vzdělávání u nás ve škole lhostejná.

Počet vrácených a vyhodnocených dotazníků naší školy v číslech: rodiče – 141; učitelé – 20; provozní zaměstnanci – 11; žáci 1. stupeň – 213;  žáci 2. stupeň – 108. 

V příloze najdete shrnutí výsledků a porovnání s ostatními zúčastněnými školami.

Mgr. Yveta Polanská

Výsledky

Vítání prvňáčků 17/18

zapis 16 17V pondělí 4. září se uskutečnilo v tělocvičně „bílé“ školy v ZŠ Břeclav, Komenského 2 slavnostní setkání rodičů a čtyřiceti prvňáčků při příležitosti zahájení povinné školní docházky.

Po přivítání ředitelkou školy a třídními učitelkami  se předání symbolických klíčů od školy ujal pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Dárečky, které pro ně škola připravila, předal spolu se žáky školního parlamentu místostarosta Břeclavi Zdeněk Urban. Žáci druhých a třetích tříd přivítali své nové mladší spolužáky hrou na flétnu a recitací.