Zač. docházky 2014

6.A Preventivní program

Třída jako team

Tato prožitková lekce plná her, při kterých žáci spolupracovali, radili si a pomáhali, měla odhalit, zda třídní kolektiv funguje jako tým. Program vzbudil velký zájem, ze tříd se ozýval smích. Žáci se přesvědčili, jak je i ve škole důležité se lépe poznávat a vzájemně si důvěřovat.

Foto6.A Preventivní program

6.B Preventivní program 19-20

Třída jako team

Tato prožitková lekce plná her, při kterých žáci spolupracovali, radili si a pomáhali, měla odhalit, zda třídní kolektiv funguje jako tým. Program vzbudil velký zájem, ze tříd se ozýval smích. Žáci se přesvědčili, jak je i ve škole důležité se lépe poznávat a vzájemně si důvěřovat.

Foto6.B Preventivní program 19-20

5.A čtenářská dílna 18-19

V pátek 8. března 2019 jsme si v 5. A udělali speciální „dvouhodinovku“ českého jazyka. Jelikož jsem si všiml, že ve třídě je spousta zapálených čtenářů, rozhodl jsem se zrealizovat čtenářskou dílnu, aby naši knihomolové nakazili i ostatní děti.  

Páťáci („Áčáci“) si měli přinést svou oblíbenou knížku, kterou mají doma a baví je. Každý ji položil do zadní části místnosti, kde si mohli žáci všechny přinesené artefakty prohlédnout. Jednotlivec si totiž musel vybrat jinou knihu než svou oblíbenou. Poté si každý žák našel pohodlné a příjemné místo ve třídě a začetl se. Ve druhé hodině jsme ještě chvíli hltali stránky knih. Jakmile jsem zahlásil dokončování četby, utvořili jsme debatní kroužek, v němž žáci jednotlivě povídali o vybrané knížce – proč si ji vybrali, co je zaujalo a bavilo, o čem to asi bude a jestli by v čtení chtěli pokračovat. 

Všechny děti s nadšením vyprávěly o přečteném textu, někteří si dokonce od spolužáků knížky půjčily – doufejme, že se vrátí majitelům! Překvapilo mě, jak někteří „fanoušci nečtení“ dokázali o ději se zápalem povídat. Asi to s tím: „Mě čtení ale nebaví!“ nebude tak horké.

Čtenářské dílny nejsou u nás ve škole žádnou novinkou, na prvním stupni jsou často realizovány, na druhém stupni na ně tolik času, kolik bychom chtěli, nezbývá, ale i tady se snažíme, aby dětem čtení nezevšednělo.

Mgr. Michal Škamrada

Foto5.A čtenářská dílna 18-19

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2022 byl 363 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského