Komenského 2, příspěvková organizace

Organizace vzdělávání od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nově vyhlášeným epidemiologickým opatřením týkajících se základních škol, Vám oznamuji změny v organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020:

· škola se otevře pro třídy 1. a 2. ročníku, pro tyto žáky bude v provozu i školní družina a jídelna, výuka bude prozatím probíhat ve třídách na červené škole dle stávajícího rozvrhu,

· pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle stávajícího rozvrhu,

· změny ve školním stravování

- ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti,

- ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů

denně od 12. 45 do 13.00 hod.

- žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd,

Podrobnější informace budou zaslány prostřednictvím žákovské knížky.

Jsme moc rádi a těšíme se na naše žáky. Děkuji za dosavadní spolupráci.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského